AMSTERDAM - Op 12 april 2017 hebben we in de Roomtuintjes de eerste ideeën voor de verbetering van het groen en het spelen aan de buurt laten zien. De reacties en wensen die deze middag uit de buurt zijn opgehaald, zijn verwerkt tot een conceptplan. Dit plan willen wij graag aan de buurt laten zien, want de mening van bewoners is belangrijk.

Uitnodiging voor jong en oud

Op 17 mei zijn we weer in de Roomtuintjes zodat u en uw kinderen de plannen kunnen bekijken. Wij horen dan graag wat jullie er van vinden.

Datum: woensdag 17 mei 2017
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur
Locatie: het voetbalveld op het binnenterrein van de Roomtuintjes

Vervolg

Met de reacties uit deze tweede inloopbijeenkomst maken we een definitief plan. Dit plan presenteren wij vervolgens met een wandeling door de Roomtuintjes aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Oost. Het streven is om het definitieve plan voor de zomervakantie af te hebben. De werkzaamheden beginnen naar alle waarschijnlijkheid dit najaar.

Projectpagina

Informatie over het project is op de projectpagina na te lezen. Op dit moment staan de sfeerbeelden die 12 april aan de buurt zijn gepresenteerd op de website. Na 17 mei worden hier ook de voorlopige plannen op gepubliceerd.