AMSTERDAM - De toestroom van nieuwe dak- en thuislozen door de coronacrisis leidt tot onoverzienbare problemen in de maatschappelijke opvang in Amsterdam. Daarvoor waarschuwen drie instanties die betrokken zijn bij de opvang van daklozen. Ze pleiten voor meer geld voor opvangvoorzieningen.


De Straatalliantie, een samenwerkingsverband van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist, vreest voor "on-Nederlandse toestanden".

Door de coronacrisis staat de sector al maanden stil. "Er is geen door- of uitstroom, maar nog wel instroom van nieuwe daklozen."

Volgens de instanties waren de problemen in de Amsterdamse maatschappelijke opvang al voor de coronacrisis groot. "Naast de grote hoeveelheid dak- en thuislozen die er al waren, komen er nu veel nieuwe bij. Denk hierbij aan werknemers met een flex- of oproepcontract en zzp’ers."

Daarbij vrezen de drie instanties dat door de economische gevolgen van de coronacrisis een groot aantal mensen ook na deze periode aan lager wal raken. Ze willen dat dak- en thuislozen die nu in beeld zijn meteen de juiste ondersteuning krijgen. "Hiermee voorkom je dat mensen verder afglijden en dat er een batterij van hulpverleners moet worden ingezet."