AMSTERDAM - Vorige week opende de Noordkaap de deuren voor de eerste gezinnen die door omstandigheden dakloos zijn geworden en geen beroep meer kunnen doen op familie of anderen in hun netwerk. Uiteindelijk krijgen 45 gezinnen hier een tijdelijke woonplek. We zoeken samen met het Leger des Heils naar oplossingen om de gezinnen weer terug te laten keren naar een normale woning.

In Amsterdam hebben we de regel dat kinderen niet op straat slapen. Soms betekent dit dat gezinnen in een hotel worden ondergebracht. Maar een eigen woonplek met keuken is beter en daarom subsidieert de gemeente deze voorziening.

Meer gezinnen dakloos

Sinds 2012 stijgt de vraag  naar  opvangplekken  voor dakloze gezinnen. Op  dit  moment  wordt  de grootste  groep  gezinnen  die  de  gemeente  om  opvang  vraagt  dakloos  door  een conflict met de partner, of omdat ze geen sociaal netwerk meer hebben om op terug te vallen. Andere oorzaken zijn huisuitzetting, beëindiging van een huurcontract, gedwongen verkoop van de woning of een onveilige of zorgelijke woonsituatie door bijvoorbeeld huiselijk geweld.