AMSTERDAM - Dinsdag 3 oktober vond de tweede bewonersbijeenkomst over de herinrichting van de statenjachttuinen plaats. Op de eerste bijeenkomst hadden bewoners verschillende ideeën meegegeven voor de herinrichting van hun woonomgeving. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerde stedebouwkundige Angelique Mergler een eerste schetsontwerp aan de bewoners om op te reageren.

Eén van de belangrijke punten die op de eerste bijeenkomst is meegegeven is het fiets- en brommerverkeer dat gebruik maakt van het oost-west voetpad. Angelique geeft aan dat het netwerk van fietspaden in de Banne de komende jaren verandert. Zo wordt er gebouwd langs de IJdoornlaan en wordt de kruising IJdoornlaan/Statenjachtstraat heringericht, ook voor fietsverkeer. De verwachting is dat het fietsverkeer over de Statenjachstraat en langs de IJdoornlaan zal fietsen (Zie groene lijn afbeelding).

Het voetpad kan daarmee mooi worden ingericht als een ‘allee’, zoals ook door de bewoners benoemd in de vorige bijeenkomst. Het gaat om een breed voetpad met bomen, die het ziekenhuis met het winkelcentrum verbindt. De bewoners geven nog goede ideeën mee voor zitgelegenheid langs deze allee.

Grasveld

Tijdens de eerste bijeenkomst uitten de bewoners ook de wens om een kunstgrasveld aan te leggen op de locatie van het grasveld. Het grasveld wordt nu veel gebruikt door voetballende kinderen. De gemeente geeft aan dat zij (voorlopig) niet aan deze wens kan voldoen, omdat de bewoners van de nieuwbouw ook worden betrokken bij de herinrichting van het grasveld. Het terrein wordt bovendien voor een deel gebruikt voor de bouwkeet. De gemeente egaliseert het veld zodat er beter op kan worden gevoetbald. Mogelijk komt er in de toekomst wel een voetbalveld.

Meer groen

In de rest van het gebied komt er meer groen. Een deel van de bestaande zitgelegenheid wat niet gebruikt wordt, verwijdert de gemeente en komt er groen voor in de plaats. Het gaat om de zitgelegenheid aan de zuidoostzijde van het plangebied. Op verzoek van de bewoners komt er een kleine speelplek midden in het gebied. Tot slot komen er nog nieuwe bloemperken bij.

Start project

Het project wordt in fasen uitgevoerd. Op dit moment is er budget van 100.000 euro beschikbaar voor de vergroening van het gebied. Sommige onderdelen worden pas uitgevoerd wanneer er nieuw budget beschikbaar komt. De werkzaamheden starten rond de jaarwisseling.