AMSTERDAM - Er zijn vele oproepen om nu kaartjes te sturen naar anderen. Maar wat als je bijna geen brievenbus 'tegenkomt'?


Een poos geleden werd het bekend gemaakt: PostNL ging het doen met minder brievenbussen. PostNL noemt de afname van briefpostverkeer als oorzaak van de aanpassing. Er zouden in Nederland 25.000 brievenbussen bestaan hebben. Inderdaad toen was er nog geen corona bekend en er verdwenen op allerlei plekken ook in Amsterdam brievenbussen. In Amsterdam bleven van de 675 brievenbussen er nog 361 over.

Nu in deze tijd is het goed dat mensen een ommetje maken om even te ontspannen en uit huis te zijn en om een kaartje of brief op de bus te doen. Echter in Amsterdam-Centrum is men wel heel heftig bezig geweest om de brievenbussen te minderen...

Loopt men een andere route dan normaal, dan kan men in 1 - 2 km omtrek weleens geen brievenbus vinden. In dorpen en kleine steden vind je op minder afstand van elkaar nog wel brievenbussen. Conclusie: in Amsterdam-Centrum en Zuid zijn er te weinig brievenbussen achtergebleven!

Anno mei 2020 lopen mensen nu soms enkele dagen met een kaart in hun tas omdat men net geen brievenbus tegenkomt. Op postagentschappen kan men niet zomaar brieven achterlaten: men moet naar een brievenbus. Klantonvriendelijk is het brievenbusbeleid wel. Maar waarom de aandeelhouders niets hier mee doen; Hoe meer post in de bussen met gekochte postzegels des te meer winst....of denkt men 'dat postgebeuren slijt eruit'?

Vroeger had de tram ook een brievenbus achterop. Toen buurtbewoners een poosje terug vroegen aan het GVB of het mogelijk was aan de tram of in de tram een brievenbus dan te krijgen was het antwoord; ouderwets en gevaarlijk als iemand achter een tram aan zou hollen om de brief te posten. PostNL geeft als antwoord het digitale lijstje waar de brievenbussen wel staan.. Ook in Zuid werd geklaagd, maar PostNL vond het geen redenen om -tot nu toe- op sommige plekken een brievenbus terug te brengen.

Studio Dreams Come True