AMSTERDAM - Kunstenaars uit heel Nederland en kunstinstellingen uit stadsdeel Zuid kunnen tot 31 maart 2017 subsidie aanvragen voor eenmalige kunstprojecten in het stadsdeel.

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor nieuwe projecten. De kunstprojecten moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit
  • overtuigend inspelen op lokale kenmerken (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch)
  • professionele uitvoeringskwaliteit

Subsidieaanvraag tot 31 maart 2017

U kunt uw subsidieaanvraag indienen van 15 februari tot uiterlijk 31 maart 2017. De keuze van locatie in Zuid, op straat of binnen, is vrij. Wel moet deze locatie openbaar toegankelijk zijn. Het gaat om de eerste tranche van 2017, waarvoor maximaal €65.000,- beschikbaar is. Najaar 2017 volgt de tweede tranche van dit jaar. Bij een projectbegroting hoger dan €10.000,- moet er sprake zijn van cofinanciering. De Adviescommissie voor de Kunst Zuid beoordeelt de subsidieaanvragen op bovengenoemde criteria.

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter (thema Kunst en Cultuur): "We hebben de afgelopen jaren prachtige kunstprojecten in Zuid gezien, ik kijk uit naar de nieuwe serie."

Meer informatie

Op de pagina Eenmalige subsidie Gebiedsgeboden kunst- en cultuuractiviteiten in Zuid vindt u meer informatie over bijvoorbeeeld de voorwaarden en het aanvragen.