AMSTERDAM - Op 18 augustus 2021, na enig uitstel, is de steen gelegd voor dirigent Dr. Frieder Weissmann (1893-1984) voor de oude hoofdingang van het Concertgebouw te Amsterdam. Zijn vriendin kunstenaar Sylvia Willink deed daar het woord.

Dr. Frieder Weissmann dirigeerde de Berlijnse Staats-Opera en het Berlijnse Philharmonie-orkest , en maakte duizenden geluidsopnamen voor Odeon en Parlophone. In 1933 werd hem het dirigeren verboden en werd hij uit zijn thuisland verdreven om zijn Joodse afkomst. In Amsterdam kon hij direct aan de slag bij het Concertgebouw. Waar hij weer werd teruggevraagd in 1936 en 1937.

Inmiddels had Weissmann in 1934 zijn carrière voortgezet in Buenos Aires, Daardoor kwam hij via Zuid-America in Noord-America terecht. Ondertussen kreeg Weissmann het niet meer voor elkaar om op afstand zijn moeder die hij al naar Nederland had kunnen halen over te laten vliegen. Zij werd in 1942 in Amsterdam-Zuid uit haar huis gehaald en vermoord in Auschwitz.

Na de oorlog werd Dr. Weissmann in Nederland uitgenodigd om voor de Avro te dirigeren. Maar zijn mooie carrière in Europa was niet 100% meer terug op te bouwen. Dr. Frieder Weissmann heeft zijn laatste jaren in Amsterdam kunnen doorbrengen en was goed bevriend met het kunstenaarsechtpaar Sylvia en Carel Willink.

De Stolperstein voor Dr. Frieder Weissmann ligt er voor hem en voor vele joodse kunstenaars wier carrière en leven kapot zijn gemaakt door die Duitse rassenwaan en daardoor veel leed hebben meegemaakt. Met gerechte vrees voor hun leven. En altijd achtervolgd door die nachtmerrie.