AMSTERDAM - In Westpoort Amsterdam is het voor tankschepen nu mogelijk om vrijkomende dampen aan wal te verwerken. Dit zorgt voor schonere lucht in de omgeving. Voorheen werden deze dampen onbehandeld en al varend uitgestoten in de buitenlucht.


Bij varend ontgassen ruimen schippers restanten van de lading op door ze al varend in de buitenlucht te laten verdampen. De dampen die daarbij vrijkomen, veroorzaken geregeld stankoverlast en ze kunnen in sommige gevallen ook gevaar voor de gezondheid opleveren.

In samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en Port of Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland eind 2021 nieuwe regels ontwikkeld waardoor er een schoner alternatief beschikbaar is voor het varend ontgassen. Daarop heeft de OD NZKG nu een eerste ontheffing verleend voor een mobiele ontgassingsinstallatie in het Westelijk Havengebied. Met de installatie worden de dampen gecontroleerd verwijderd en verwerkt.

Schonere lucht

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De nieuwe regels rond ontgassen zorgen voor een schonere lucht. Hiermee lopen we vooruit op internationale en nationale wetgeving. Het is mooi om te zien dat het nieuwe beleid resultaat begint op te leveren en zorgt voor een gezondere leefomgeving.”