AMSTERDAM - Zaterdag 20 april stond Stichting Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens in de Bijlmer. De Stichting zet zich in voor strengere wetten met betrekking tot schadelijke Psychiatrische behandeling. Internationaal richt het zich op dwangbehandeling, elektroshock en het voorschijven van opiaten aan jongeren.

In Nederland werkt het ook op al deze facetten, maar deze zaterdag richt het zich met name op het label ADHD en voorschrijven opiaten (bijvoorbeeld merknamen Concerta, Ritalin) aan kinderen.

In 10 jaar tijd verviervoudigde het gebruik van het psychiatrisch medicijn Ritalin. Ritalin is een stimulerende drug die onder de Opiumwet valt en die in Nederland aan ca. 4% van de jongeren wordt voorgeschreven.

Rond ADHD heerst een dubieus idee: met een te druk kind of een dromerig kind gaat men naar professionele hulp. Na verwijzing naar het psychiatrisch handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) volgt vrij gemakkelijk de diagnose ADHD. Vaak wordt dan het idee gepresenteerd dat er in de hersenen iets mis is, iets dat met Ritalin kan worden gerepareerd. Ongeveer zoals men een insulinetekort bij diabetes herstelt met insuline-injecties.

Het psychiatrisch handboek suggereert wetenschappelijke kwaliteit, maar dat is slechts schijn. De connectie industrieoverheid-wetenschap en een kleine groep top-psychiaters bepalen het veld. De behandelingsrichtlijnen zouden door onafhankelijke experts opgesteld moeten worden, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Door overheden geïnstalleerde organisaties die de veiligheid van medicijnen bewaken zijn financiëel afhankelijkheid van farmaceutische bedrijven en dat wekt geen vertrouwen. En last but not least:

Ritalin en soortgelijke medicijnen (Concerta, Medikinet en Equasym) bevatten de stimulerende drug methylfenidaat. De bijwerkingen zijn legio en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.

Diverse factoren leidden tot de huidige ADHD-epidemie en de volledig uit de hand gelopen medicatie. Een aantal van die factoren maken deze situatie op ongezonde manier stabiel: beleidsmakers zijn afhankelijk van experts en experts spreken de taal van de “biologische” psychiatrie, die is gefixeerd op de hersenen als de bron van wat men als stoornissen aanduidt. Hierbij speelt de invloed van door de industrie betaald onderzoek een belangrijke en dubieuze rol.

Het NCRM roept ouders op om zelf op onderzoek uit te gaan en op te komen voor de belangen van hun kind. Ook nodigen ze wetenschappers uit om hun door praktische overwegingen ingegeven naïviteit te laten varen.

Het NCRM is de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), een internationale organisatie met 130 afdelingen in 31 landen. De organisatie werd in 1969 opgericht door de Scientology Kerk en dr. Thomas Szasz, destijds hoogleraar in de psychiatrie aan de State University van New York (overleden in 2012).

Thomas Szasz was een prominente figuur in de antipsychiatrie beweging en zette grote vraagtekens bij het medicaliseren van psychische aandoeningen. Samen met CCHR stelde hij mensenrechtenschendingen binnen de psychiatrie aan de kaak.