AMSTERDAM - De vrijwilligers van de Stichting Geen Drugs Wel Leven (GDWL) gaan een uitdeel actie van drugs voorlichting boekjes houden dat plaatsvindt op zaterdag 24 juni, tussen 10:00 en 12:00 uur. De actie heeft als doel bewustwording te creëren, educatie te bevorderen en een positieve impact te hebben op het gebied van drugspreventie en het bevorderen van een gezond en drugsvrij leven.


De actie van GDWL op 24 juni biedt een platform waar verschillende belanghebbenden, waaronder ouders, jongeren, professionals en scholen samen ideeën kunnen uitwisselen en collectieve actie kunnen ondernemen tegen drugsgebruik. Het doel is om informatie te verstrekken, die de deelnemers de mogelijkheid bieden om kennis op te doen om de drugsproblematiek aan te pakken.

"Met onze actie willen we een geïnformeerde groep mensen bewerkstelligen en ondersteunen in hun streven naar een drugsvrij leven," zegt Han Bakker, woordvoerder van Stichting Geen Drugs Wel Leven. "We willen een omgeving creëren waarin mensen zich gehoord voelen, waar informatie wordt gedeeld en waar gemeenschappen samenkomen om gezamenlijk een verschil te maken."

Voor verdere informatie en/of gratis materiaal aanvragen kunnen belangstellenden de website van GDWL bezoeken: www.geendrugswelleven.nl