AMSTERDAM - De afgelopen jaren is er in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor mensen die asiel aanvragen. Dit tekort leidt ertoe dat veel gezinnen en kinderen terecht komen in tijdelijke crisis- en noodopvanglocaties. Deze vorm van opvang is bedoeld voor een kortstondig verblijf, maar duizenden kinderen en jongeren zitten hier maandenlang vast of worden vaak verplaatst tussen verschillende noodopvanglocaties. Op de locaties ontbreekt nu vaak een ruimte waar jonge bewoners zich kunnen uiten en ontspannen. Terwijl dit wel heel belangrijk is voor hun mentale- en fysieke gezondheid. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan Stichting de Vrolijkheid de komende twee jaar met haar mobiele team en atelier op verschillende noodopvanglocaties kunstactiviteiten organiseren. In totaal bereikt ze daarmee zo'n 20.000 kinderen, jongeren tieners, en hun ouders op de noodopvanglocaties.

Kunstbelevingen toegankelijk voor iedereen
Een opblaasbare dome zorgt voor flexibiliteit waardoor de Vrolijkheid ook op noodlocaties kunsbelevingen kan organiseren waar anders geen ruimte voor is. Het mobiele team bestaat uit vier kunstenaars, een coördinator en een aantal vrijwilligers. Zij stellen een programma samen voor één dag waarin kinderen en jongeren aan de slag gaan met verschillende vormen van kunst. De Vrolijkheid kiest voor kunst omdat deze vorm grenzen overstijgt, taalbarrières doorbreekt en daarmee toegankelijk is voor elke deelnemer. Meedoen met een de activiteiten van de Vrolijkheid biedt meer dan ontspanning. Door samen muziek te maken, iets moois te creëren of te dansen, kunnen kinderen, jonge bewoners en hun ouders een positieve ervaring opdoen in co-creatie met kunstenaars en elkaar. Dat brengt saamhorigheid en verbinding. Op een plek als een nood- of crisisopvang is dat juist wat ontbreekt.

Een veilige plek voor kunst, plezier en afleiding
Matea Šafar, artistiek directeur van Stichting de Vrolijkheid: "Dit opblaasbare kunstatelier vol met muziekinstrumenten, kunst- en handwerkmaterialen biedt jonge azc-bewoners in de noodopvang een fijne en geborgen plek. Onze kunstworkshops zorgen voor een moment van plezier en afleiding. Zo hebben we in de zomer van 2023 ook een reeks zomerconcerten georganiseerd. De concerten waren een echte viering van creativiteit en expressie, waarbij de verbindende kracht van kunst en muziek voorop stond. Er werd samen gezongen, geluisterd, gegeten, gedanst en gepraat en vooral heel veel plezier gemaakt! Kortom, alle zorgen even vergeten. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we met deze bijdrage de komende twee jaar, twee keer per week verschillende kunstactiviteiten organiseren bij noodopvanglocaties door heel Nederland."Jonne Arnoldussen, managing director Postcode Loterij: "Ruimte voor creativiteit en ontspanning is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van ieder mens. Maar helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om zich op een creatieve manier te ontplooien. Dit rondreizende initiatief zorgt ervoor dat een groot aantal mensen tegelijk bereikt wordt en zich zo op een creatieve manier kan ontplooien. Het heeft direct een positieve impact op de levens van duizenden jonge vluchtelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. We zijn er trots op dat we dit eerste innovatieve kunstatelier van Nederland kunnen steunen."