AMSTERDAM - Vandaag en morgen komt de Amsterdamse Gemeenteraad bij elkaar en komt ook ‘steun blijven geven aan wijkcentra’ als agendapunt langs.

Al enige tijd zijn er problemen op sociaal vlak en de rol van wijkcentra. De stadsdeelcommissies hebben een statement gemaakt door een sociaal plan te ‘volgen’. Daar staat in waar men de komende jaren geld aan ‘wil uitgeven’.

Zelfs in coronatijd is er dus geen of weinig ruimte voor steun aan wijkcentra en geen sociaal gevoel bij de stadsdeelcommissie(s) over dit maatschappelijk fenomeen. Want wie kijkt op de websites van de wijkcentra d’Oude Stadt en de Pijp ziet waarvoor men zich daar inzet. Dus rijst de vraag wat is hier aan de hand?

Helaas heeft de stadsdeelcommissie in haar wijsheid een negatief advies gegeven aan de Wethouder van de Gemeenteraad die hierover gaat.. Ondanks al de geweldige activiteiten die bijvoorbeeld wijkcentrum d’Oude Stadt doet, gesteund door 14 wijkraadsleden en vele vrijwilligers. Of het werk dat wijkcentrum de Pijp en haar vrijwilligers doet.

De vlakken waarop de wijkcentra zouden opereren zijn niet ‘voldoende’ of vallen niet onder het sociale plan denkt men en dus komen de wijkcentra niet in aanmerking voor (gehele)financiële steun. De betreffende wethouder wil nu de subsidie afbouwen. Daarom is er nu een amendement gemaakt door een aantal leden van de Gemeenteraad die ook door de Partij van de Ouderen wordt gesteund. De dekking zou moeten komen uit de regeling maatschappelijk initiatief!

Voor 2020 komt men dit jaar 18.000 euro tekort bij d’Oude Stadt. Wijkcentrum de Pijp komt zelfs 130.000 euro tekort. Volgens insiders komen er steeds meer freelance ambtenaren bij die het allemaal beter zouden weten, terwijl nu en eerder door tientallen mensen jaarlijks veel gratis sociaal werk wordt verricht. Mensen die in contact staan met de buurt en enorm veel veldwerk doen; zij willen een eigen honk blijven houden, waar veel gebeurd en veel activiteiten gehouden worden! En daar gaat de 18.000 euro in het centrum over.