AMSTERDAM - Wijkcentrum d'Oude Stadt dreigt te verdwijnen. De gemeente wil de huursubsidie stoppen van deze belangrijke ontmoetingsplek. Om opnieuw in gesprek met het stadsdeel te gaan; daar moest men minstens 100 stemmen voor halen op: stem van centrum en dat is gelukt!


Er zijn nog zeker 72 dagen van de 100 dagen te gaan; maar bij een plan indienen voor centrum; moet men minstens 100 stemmen halen… en dat is niet altijd even makkelijk. Maar met al deze actieve wijkraadsleden van wijkcentrum d’Oude Stadt is dat zeer snel gelukt; al ruim 130 stemmen zijn binnen! Met meer dan 32 extra kreten ter ondersteuning door bekende en betrokken binnenstadbewoners: er kan nog ruim twee maanden gestemd worden….https://stemvancentrum.amsterdam.nl/plan/196

Wijkcentrum d'Oude Stadt, sinds 1957, zit tegenwoordig in de Kerkstraat 123. De gemeente heeft al die jaren huisvestingssubsidie verstrekt, maar wil die nu afbouwen. “Wij zijn nog een van de laatste wijkcentra die het volhouden. Inmiddels zonder stafkrachten lukt het ons om binnenstadbewoners met elkaar te verbinden rond thema's die hen bezighouden, zoals verkeer, toeristendrukte, horeca, openbare ruimte en groen. Ook steun aan kunstenaars en (nu digitale) taalsteun wordt gegeven”, aldus de ondersteuners.

“Maar zonder ontmoetings- en participatieplek voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven wordt dat heel moeilijk. Via het wijkcentrum helpen wij burgers zienswijzen of raadsadressen in te dienen bij de gemeente. Dat is niet zo makkelijk om zonder hulp te doen” en “Een democratische overheid heeft belang bij constructieve kritiek en steunt daarom het wijkcentrum. Wij vinden dat de stadsdeelcommissie achter het wijkcentrum moet staan en zich moet inzetten voor behoud van de (bescheiden) huisvestingssubsidie“, aldus de wijkraadsleden van wijkcentrum d’Oude Stadt.

De tweede oproep is; “Woon en werk je in de binnenstad en ben je actief in je eigen buurt? Doe mee en steun het wijkcentrum.”
Aanmelden en meer informatie: https://www.oudestadt.nl/