AMSTERDAM - Stadsdeel Noord gaat een deel van het parkeerterrein bij wooncomplex De Wasknijper inrichten als speelplek. De afgelopen maanden is er tijdens twee bijeenkomsten met de buurt en de school een ontwerp voor de nieuwe speelplek gemaakt. Maandag 12 juni starten de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

Een gedeelte van het parkeerterrein tegen het talud van de IJdoornlaan wordt ingericht als een groene speelplek waar kinderen lekker kunnen buiten spelen. Er komen natuurlijke speeltoestellen en speelaanleidingen, een voetbalveldje (panna met hekwerk), een kabelbaan, glijbaan, waterhappertje, natuurlijke valondergronden, meer groen en hagen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 12 juni. De aannemer start met het weghalen van de bestaande verharding. Daarna wordt de speelplek volgens het nieuwe ontwerp opgebouwd en worden de speeltoestellen geplaatst, de hagen geplant en de grasmatten geplaatst. Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe speelplek vóór de zomervakantie  klaar. In het najaar tijdens het plantseizoen wordt de rest van het plantmateriaal aangebracht.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Een deel van het parkeerterrein is tijdens de werkzaamheden afgesloten met bouwhekken.

Het andere deel van het parkeerterrein is tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar. De ondergrondse vuilcontainers blijven in gebruik. De rijbanen rond het parkeerterrein worden niet gehinderd door de werkzaamheden. Het doorgaande verkeer ondervindt geen overlast.

Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast van de werkzaamheden en het bouwverkeer. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Inge Smit, 06 1330 2377, of e-mail: i.smit@amsterdam.nl.