AMSTERDAM - Vanaf 16 oktober start stadsdeel West met de herinrichting van een aantal straten in de Robert Scottbuurt. De straten worden één voor één aangepakt in een periode van bijna 2 jaar.

Het ontwerp voor de herinrichting is in april 2016 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Lees meer over de werkzaamheden en de gevolgen voor de buurt.

Wat gaat er gebeuren?

Deze straten krijgen een nieuwe inrichting: Robert Scottstraat, Erik de Roodestraat, James Rosskade en de Amundsenweg. De Erasmusgracht is al eerder vernieuwd en de ventweg van de Jan van Galenstraat wordt vernieuwd na afronding van het sloop-/nieuwbouwproject Fridtjof Nansenhof. De straten worden voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen en ook het riool en enkele andere leidingen worden vervangen. De inrichting blijft nagenoeg hetzelfde, maar wordt aangepast aan de huidige richtlijnen. Langs de gevels komen klinkerstroken en vuurdoornhagen of geveltuinen. De kruisingen komen verhoogd te liggen. Ook vervangen we de ondergrondse afvalcontainers.

In de James Rosskade verdwijnt het vrij liggende fietspad; waardoor het trottoir en het gazon langs het talud van de A10 iets breder kan worden. In de Robert Scottstraat komt een zogenaamd ‘continu profiel’. Hiervoor moet we in het deel tussen de Amundsenweg en de Erasmusgracht de as verleggen en de bomen kappen. Uiteraard planten we nieuwe bomen terug voor de gekapte exemplaren. De straat wordt net als de James een éénrichtingsweg, ingericht als fietsstraat. De grote plantvakken vervangen we door kleinere vakken met doorsteekjes. Het planten van het groen en de bomen gebeurt in het daarvoor geschikte plantseizoen.

Fasen en planning

De werkzaamheden worden in 10 fasen uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in augustus 2019 klaar. De planning is van veel factoren afhankelijk, zoals het weer, onvoorziene ondergrondse obstakels, ligging en de staat van de kabels en leidingen. Daardoor kan de planning gedurende de uitvoering mogelijk wijzigen. In geval van grote wijzigingen zullen wij u uiteraard informeren. Bij de start van elke nieuwe fase ontvangen de bewoners van de betreffende straat nog een brief.

Planning en fasering:

  • Fase 1: 16 oktober 2017 t/m 19 januari 2018 (12 weken)
  • Fase 2: 22 januari 2018 t/m 30 maart 2018 (10 weken)
  • Fase 3: 2 april t/m 8 juni 2018 (10 weken)
  • Fase 4: 11 juni t/m 10 augustus 2018 (9 weken, laatste week in bouwvak doorwerken)
  • Fase 5: 27 augustus t/m 26 oktober 2018 (9 weken)
  • Fase 6: 29 oktober t/m 14 december 2018 (7 weken)
  • Fase 7: 7 januari 2019 t/m 1 maart 2019 (8 weken)
  • Fase 8: 4 maart t/m 12 april 2019 (6 weken)
  • Fase 9: 15 april t/m 14 juni 2019 (9 weken)
  • Fase 10: 17 juni t/m 16 augustus 2019 (9 weken, laatste 3 weken in bouwvak)

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Dit staat aangegeven met borden. Voetgangers kunnen op plankieren langs de werkzaamheden lopen. De woningen blijven gewoon bereikbaar. Voor nood- en hulpdiensten blijft de straat bereikbaar.

Fietsenrekken

Tijdens de werkzaamheden worden de fietsenrekken verwijderd. Dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden. Fietsen die bij de start van de werkzaamheden nog in de rekken staan, worden verwijderd. Dit geldt ook voor fietsen die bevestigd zijn aan gemeente-eigendommen, zoals bomen en lantaarnpalen, en fietsen die tegen de gevels staan. Is uw fiets verwijderd, dan kunt u hem tegen betaling ophalen bij het Fietsdepot (www.amsterdam.nl/fietsdepot, telefoon 020 334 4522). Eventuele schade aan fiets en/of sloten is voor rekening van de eigenaar.

Parkeerplekken

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in de delen waar gewerkt wordt. Dit wordt tijdig aangegeven met borden. Met uw parkeervergunning kunt u uw auto elders in de wijk parkeren. Auto’s die op de aangegeven datum verkeerd geparkeerd staan, worden verplaatst of weggesleept. Is uw auto weggesleept dan kunt u contact opnemen met Handhaving en Toezicht, telefoon 14 020.

Huisvuil en grofvuil

De ondergrondse afvalcontainers in het werkgebied worden geleegd en afgesloten. U kunt dan gebruik maken van tijdelijke bovengrondse containers net buiten het werkgebied. Grofvuil kun u op de gebruikelijke ophaaldag aanbieden op de stoep net buiten het werkgebied. Zet geen grofvuil in het zand voor uw deur, daar kan de vuilniswagen niet bij komen.

Geveltuinen

Heeft u een geveltuin of wilt u juist een geveltuin aanvragen? U ontvangt hier nog een aparte brief over.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting openbare ruimte Robert Scottbuurt. Bij vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met toezichthouder Eric de Valk, telefoon 06 5367 2864 (bereikbaar van 07.30 tot 16.00 uur) of met directievoerder, 06 514 02880.

Voor vragen over de werkzaamheden aan het riool kunt u contact opnemen met de heer Agtersloot (directievoerder van Waternet) bereikbaar op 06 524 80263.