SCHAGEN - Begin augustus start de sloop/nieuwbouw van de Goeman Borgesiusschool aan de Aalbersestraat 35 tot november 2017. Dit veroorzaakt enige overlast. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.30 uur. Bij uitzondering kan met toestemming buiten deze uren worden gewerkt.

Sloopwerkzaamheden

De meeste verwachte overlast is lawaai, stof en verkeer. Deze overlast is niet geheel te vermijden. Wij vragen om uw begrip. De sloopmethoden zijn (relatief) geluidsarm. Bouwhekken worden geplaatst met stofgaas en vrachtauto's maken zo veel mogelijk gebruik van de hoofdverkeerswegen. Af en toe zal oponthoud zijn van in- en uitvoegende vrachtauto's maar de buurt blijft te allen tijde bereikbaar.

Een onafhankelijk bureau is ingeschakeld om een bouwkundige opname uit te voeren van de achter de school gelegen panden. Voorafgaand is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Een gecertificeerd bedrijf verwijdert dit uit het pand volgens de vergunningsvoorschriften en onder toezicht van de gemeente.

Meer informatie

Contactpersonen voor vragen tijdens de uitvoering zijn: