AMSTERDAM - De bouw van 54 duurzame middenhuurwoningen aan de Polderweg 1 in Amsterdam-Oost is gestart. Dit project, Het Polderblok, is de laatste ontwikkellocatie in de wijk Oostpoort en onderdeel van de gerealiseerde plannen in het woon- en winkelgebied op het voormalige Oostergasfabrieksterrein.


Na het winnen van de tender is door De Maese Woningen het plan Het Polderblok ontwikkeld. De 54 duurzame middenhuur woningen in het project zijn aangekocht door CBRE Investment Management namens het CBRE Dutch Residential Fund, het niet-beursgenoteerde woningvastgoedfonds van de real assets belegger. Met Slokker Bouwgroep in Almere is overeenstemming bereikt voor de bouw van het project.

Het Polderblok geeft invulling aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om meerpersoonshuishoudens tegen betaalbare huren een plek te geven in de stad. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Paul de Ruiter Architects, DS Landschaparchitecten en Tenderboost. Naast buitengewoon hoge duurzaamheid, wordt Het Polderblok gekenmerkt door een gevarieerde gevelbeplanting aan de buitengevels. De appartementen in het complex variëren van indeling en worden ontsloten via een lift en een galerij met balkons aan de binnenzijde van het gebouw met uitzicht op de groene binnentuin. Alle appartementen worden uitgevoerd als Nul-op-Meter-woningen en gebruiken zonne-energie en warmte/koude van een bodemenergiesysteem. Het dak is voorzien van een dynamische waterberging, waarbij het regenwater gebruikt wordt voor de bewatering van het gevelgroen en de binnentuin.

Wethouder Marieke van Doorninck geeft aan dat Amsterdam vooroploopt in duurzame en energie neutrale bouw. “Dat laten we ook hier in Oostpoort zien. Het Polderblok wordt een bijzonder energieneutraal woongebouw met 54 middeldure huurwoningen. Met prachtige gevels vol beplanting valt dit gebouw straks enorm op in het straatbeeld en is er een mooie balans gecreëerd tussen natuur en architectuur.”

De appartementen worden opgeleverd in de eerste helft van 2023. De verhuur van de appartementen wordt op een nader te bepalen moment, tijdens de bouw gestart.