AMSTERDAM - In de stadsdeelcommissie Centrum werden gisteren de plannen bekend gemaakt die de haalbaarheidstoets doorstonden en nu: doorgaan naar de stemronde van Centrum Begroot 2022.

Ruim 60 plannen hebben de tweede ronde, de ’haalbaarheidstoets’, bij Centrum Begroot doorstaan. Dat inspreken loont bleek toen 3 insprekers hun zegje deden; de markt op het Spui als pilot gaat nu op voor 12 keer in plaats 4 keer per jaar, een plan met een stadse 3dfilm heeft alsnog de mogelijkheid gekregen om mee te doen. Alsmede het toestaan van bankje(s) in de Funen, Voorts waren er veel complimenten voor de ambtelijke inspanningen tot nu toe en de wedstrijd zelf.

De avondvoorzitter, D66’er Diederik Brink, liet iedereen goed aan het woord komen en leidde het agendapunt ontspannen. Straks kunnen alle bewoners van stadsdeel centrum mee beslissen en 450.000 euro uitgeven!

Ook werd bekend dat er dit jaar wel een krantje uitkomt met alle plannen erin! Zodat er meer mensen willen gaan stemmen! De stadsdeelcommissie wil nog wel weten hoe het formulier eruit ziet aan de hand de haalbaarheidstoets wordt gedaan. Een evaluatie 2021 volgt binnenkort.

Enige planmakers die ‘door’ zijn: kinderfietsjes en onderhoud door een speeltuin UJ Klaren ingediend, een te schrijven boek over compost en wormenhotels, behoud na 65 jaar bestaan, van de ruimte voor wijkcentrum d’Oude Stadt die nog steeds geen reguliere subsidie heeft, voedselmarkt op het Spui voor bewoners en passanten, kastjes voor gierzwaluwen op het stadhuis, de sigaristen met ludieke input, ‘Ken uw straatkunst’, het Amsterdams Buurt- en FilmFestival(ABFF) met geldaanvrage voor een proefproject en veel groenprojecten. Keuze genoeg voor de bewoners!

Op verschillende plekken in de stad kan men straks ondersteund worden met stemmen via een computer. Dus voor binnenstadbewoners; Let half juni op uw brievenbus waarin het stembiljet Centrum begroot terechtkomt!