AMSTERDAM - Woningcorporatie Stadgenoot organiseerde gisteren een Buurtdag in de Borrendammebuurt in Osdorp (Nieuw-West). Hiermee stond de corporatie uitgebreid stil bij haar 15-jarig bestaan. Bij Stadsboerderij Osdorp was een markt met verschillende activiteiten georganiseerd. Kinderen lieten zich schminken, maakten tekeningen en volgden voetbalclinics. Ook gingen medewerkers langs de deuren voor een praatje en deelden bonnen uit voor een gratis plantje. Verder stond er een servicebalie op de markt, voerden monteurs kleine reparaties uit en gingen collega's samen de wijk in om afval te prikken. Stadgenoot bezit zo'n 800 woningen in de Borrendammebuurt.

De markt op de Buurtdag.
Anne Wilbers, bestuursvoorzitter Stadgenoot, licht toe: "Wij zijn ervan overtuigd dat we er in de eerste plaats moeten zijn voor onze huurders. Niet alleen als verhuurder van woningen, maar ook als aanspreekpunt en actieve partij in de buurt. In dat licht bezien ontstond het idee om ons 15-jarig bestaan in de buurt te vieren, tussen en mét onze bewoners. Zo leren alle collega's elkaar én de buurten waar we veel bezit hebben ook weer een beetje beter kennen."

Fusie AWV en Het Oosten
Stadgenoot ontstond in 2008 uit een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (opgericht in 1910) en Het Oosten (een rooms-katholieke woningbouwvereniging opgericht in 1911). De fusie tussen AWV en Het Oosten paste bij het ontstaan van grotere corporaties aan het begin van de 21e eeuw. De schaalvergroting werd destijds noodzakelijk geacht vanwege het uitdijende takenpakket: meer verantwoordelijkheid voor het beheer van de publieke ruimte, het huisvesten van zorg- en maatschappelijke instellingen, de bouw van middeldure huur- en koopwoningen en de exploitatie van commercieel vastgoed.

Woningwet 2015: einde brede taakopvatting
De Rijksoverheid maakte met de Woningwet van 2015 een einde aan de brede taakopvatting. De focus kwam weer te liggen op het huisvesten van mensen die het op de vrije markt niet redden. Bovendien kregen de corporaties een verhuurderheffing (extra belasting) opgelegd. Voor Stadgenoot betekende dit dat het accent kwam te liggen op de woning en het portiek en de leefbaarheidstaak aanzienlijk werd teruggebracht.

Weer meer focus op leefbaarheid
Woningcorporaties worden de laatste tijd weer steeds meer betrokken bij leefbaarheidsvraagstukken en vanuit de overheid wordt er ook meer in geïnvesteerd. Het Rijk stelde tot nu toe € 900 miljoen beschikbaar voor de leefbaarheid en veiligheid in 20 kwetsbare stedelijke gebieden. Deze zomer komt er nog eens € 200 miljoen vrij voor onder andere scholing, preventie van armoede en schulden, re-integratie en de ontwikkeling van jonge kinderen. Stadsdeel Nieuw-West is een van die gebieden.

Samen Nieuw-West
Afgelopen maart ondertekenden meer dan 50 partijen van overheden, maatschappelijke- en bewonersorganisaties en bedrijven het convenant 'Wij zijn Samen Nieuw-West'. Hiermee vormen zij een groeiende alliantie die de komende 20 jaar samenwerkt aan het verbeteren van het toekomstperspectief van bewoners in Nieuw-West. Stadgenoot maakt onderdeel uit van deze alliantie, waarbij bestuursvoorzitter Anne Wilbers voorzitter is van het opgaveteam 'Wonen en leefomgeving'.