AMSTERDAM - Tijdens een wandeling op vrijdag 8 maart - internationale vrouwendag - vestigt het Jordaan Museum de aandacht op de levens van spraakmakende vrouwen in de wijk de Jordaan, op vrouwen uit alle rangen en standen. Tijdens de wandeling en de na-zit stelt het museum de vraag: wie verdient een plek in het geheugen van de Jordaan?

De wandeling start in De Rietvinck, Vinkenstraat 185. In de tentoonstelling 'De Jordaancultuur' kregen vrouwen uit de wijk een belangrijke plek toebedeeld, onder meer dienstmeisjes en werksters. Vervolgens wandelen wij door de Vinkenstraat waar op verschillende adressen leden van de familie De Oude woonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten zij er zich gezamenlijk voor in dat bij hen vijf leden van de Sinti-familie Weiss kon onderduiken.

Vervolgens wandelt het 'museum' naar het 'zeven-centen-schooltje', de allereerste kinderbewaarplaats in Amsterdam, eind negentiende eeuw gesticht door Femina Müller. Het museum bezoekt de plek waar Neel Doff verhalen in 'Keetje Tippel' en 'De dag dat Mina mij meenam' situeerde.

Verteld wordt over Kee Spek, Mina de Mop en Kee Seur, die op de Willemsstraat woonden waar in het gebouw Tot Heil des Volks de revue en variété artiest Heintje Davids te gast was, evenals koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina resp. Juliana.

En kent u Adrienne Solser die tijdens haar optredens lachsalvo’s oogste in de rol van 'Ka de Suffragette' uit de Jordaan of 'Bolle Bet uit de Willemsstraat'. En wist u dat Tante Leen was geboren op de Willemsstraat en Bet van Beeren opgroeide in de Jordaan en dat de arts Alette Jacobs jarenlang spreekuur hield in de Tichelstraat?

Veel meer vrouwen verdienen een plek in Het Geheugen van de Jordaan. Wij zijn benieuwd naar uw voorkeuren. Daarom vraagt het muzeum u te kiezen uit de namen van de vrouwen die tijdens de wandeling ter sprake kwamen, of namen van vrouwen mee te nemen met een beschrijving van hun verdiensten.

Tijdens de nazit met borrel praten wij over de door de deelnemers gekozen vrouwen en hun verdiensten.

Datum 8 maart 2019
Tijden
13.30 uur ontvangst met koffie of thee in woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
14.00 uur start wandeling,
ca. 15.30 uur borrel in Duende op de Lindengracht 62
16.00 uur eind Onderzoekers en gidsen: Vib van Dalen en Mieke Krijger

Tickets bestellen via de website van het Jordaanmuseum https://www.jordaanmuseum.nl/