AMSTERDAM - Buurtbewoners hebben bij het Juridisch Bureau Bezwaren van de Gemeente Amsterdam om een spoedbehandeling gevraagd bezwaar over de verlengde tijdelijke afsluiting Museumbrug tegenover het Rijksmuseum.


Al jarenlang wil het stadsdeel Centrum en zijn ambtenaren eenrichtingsverkeer Museumbrug instellen, de buurt is erg tegen in verband met allerlei problemen om ‘thuis te komen’ met een auto en veranderde vrachtverkeerroutes. Zolang de parkeergarage Vijzelgracht er nog niet is wil de buurt het zeker niet. Coronamaatregelen zorgden dat plots dwars daarop een tijdelijk verkeersbesluit kon worden ingezet voor afsluiting Museumbrug in een richting voor auto’s. En is dat besluit zelfs weer extra verlengd ondanks bezwaren van de buurt.

In minstens een gesprek geeft dagelijks bestuurder stadsdeelcommissie Centrum, Micha Mos(GroenLinks) toe, dat er inderdaad geen voetgangersstromen meer zijn die elkaar in de weg zitten zoals voorheen. Mos beloofde dat hij dit zou melden bij de Wethouder Verkeer. Kortom de bewoners vinden dat dan ook het verlengde tijdelijke verkeerbesluit gelijk opgeheven kan worden. Anders zou het op misbruik van coronamaatregel lijken.

Pech is dat Wethouder Verkeer Sharon Dijksma (PvdA, volgens bewoners groener dan GroenLinks), net vertrekt naar Utrecht om daar burgemeester te worden, zij kan ook het besluit over de Museumbrug direct intrekken. Daarom is er nu gevraagd aan het Juridisch bureau bezwaren om met spoed deze zaak te behandelen