AMSTERDAM - Het juiste doen, of ethisch en moreel gedrag vertonen, is op verschillende manieren nauw verbonden met geestelijke gezondheid.

Handelen in overeenstemming met iemands waarden en principes leidt vaak tot een gevoel van integriteit en eigenwaarde. Wanneer individuen consequent keuzes maken die aansluiten bij hun morele kompas, kan dit bijdragen aan een positief zelfbeeld, wat een cruciaal componenten is van een goede geestelijke gezondheid.

Daarnaast kan het nemen van ethische beslissingen schuldgevoelens helpen voorkomen die kunnen voortkomen uit gedrag dat in strijd is met iemands waarden. Terwijl ethisch gedrag relaties en sociale contacten bevorderen. Het onderhouden van gezonde relaties is een sleutelfactor voor geestelijk welzijn, omdat vrienden hulp kunnen bieden in moeilijke tijden.

Leven in overeenstemming met iemands waarden en principes kan leiden tot een gevoel van authenticiteit en vervulling. Deze afstemming tussen gedrag en waarden houdt verband met een betere geestelijke gezondheid, omdat individuen meer kans hebben op innerlijke harmonie.

Omgekeerd kan het consequent deelnemen aan onethisch of moreel twijfelachtig gedrag schadelijke gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Er kunnen gevoelens van schuld, schaamte en interne conflicten ontstaan, die bijdragen aan stress, angst en andere geestelijke gezondheidsproblemen.

De enige vraag die je kan hebben is, hoe weet je of je het juiste doet. Auteur en filosoof L. Ron Hubbard, bekend als oprichter van de Scientology Kerk, heeft een boekje opgesteld met 21 leefregels. Deze leefregels geven een richtlijn om aan te houden. Het boekje geeft informatie om keuzes op te baseren. Het boekje heet ‘De weg naar het geluk’. In Nederland deelt een seculiere Stichting het boekje uit, tienduizenden per jaar. Na enige tijd Amsterdam Zuid te hebben aangedaan waren ze afgelopen zaterdag in Noord aanwezig. “Geluk is niet het gevolg van de staat van je hersenen,” aldus Rob Hiemstra, vrijwilliger van de Stichting, “het is voor een groot deel een sociaal aspect, een gevolg van je houding, activiteiten, gedrag en contact met je omgeving.”

Als men fouten maakt, spijt krijgt, dingen gedaan heeft waarvan hij niet wilt dat iemand er ooit achter komt en zijn omgeving tegen zich keert zal de geestelijke gezondheidszorg wellicht meer klanten hebben dan nodig.

De Stichting heeft gratis lessen in geluk, die te doen zijn via https://www.dewegnaareengelukkigleven.nl/course/