AMSTERDAM/HAARLEM - Het openbaar vervoersnetwerk tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam moet worden versterkt en uitgebreid. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht en een snelbussysteem in combinatie met een extra verbinding lijkt de beste oplossing voor de verwachte vervoersdrukte in de periode tot 2040.


In het gebied rond Amsterdam en Haarlem worden ruim 175.000 woningen gebouwd. Naar verwachting groeit ook het aantal banen. Dit betekent een sterke toename van het woon-werkverkeer met 60 à 70% tot en met 2040. Het huidige openbaar vervoersnetwerk kan deze toename niet aan. Het huidige vervoersnetwerk moet dus worden uitgebreid. De voorgestelde oplossingsrichting uit dit onderzoeksrapport wordt daarom verder onderzocht in opdracht van de Vervoervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland. Zij vinden het belangrijk dat bewoners zich ook in de toekomst prettig en snel kunnen verplaatsen van huis naar werk.

Comfortabele en snelle reis van deur tot deur

Een Bus Rapid Transit (BRT)-systeem kan worden gezien als een vernieuwd snelbussysteem. Het biedt de snelheid, frequentie en hoge corridorcapaciteit van een metro met tegelijkertijd de flexibiliteit en lagere kosten die een bus biedt. Het is comfortabel en toegankelijk door gelijkvloerse instap, veilige inrichting, in- en uitcheckmogelijkheden bij de halte en aansluiting met andere vervoersmiddelen. En snel door de hoge frequentie aan diensten, meerdere routes in het vervoersnetwerk, gescheiden busbanen en voorrang bij kruisingen. Op bovenstaande afbeelding is dit systeem te zien.

Daarnaast wordt in het onderzoeksrapport naast de 3 huidige verbindingen een nieuwe, vierde verbinding geadviseerd. Deze verbinding ligt in het grote gebied tussen de binnenstad en Amsterdam-Zuid vanaf het nog te ontwikkelen knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Hier kan het snelbussysteem samenkomen met het overig regionaal vervoer. Dit knooppunt is essentieel voor de ontlasting van stationsgebied Haarlem. Hiermee wordt de vervoersdrukte langs de rand van de stad geleid. Deze totaaloplossing biedt reizigers een comfortabele en snelle reis van deur tot deur.

Verder onderzoek naar mogelijke oplossing

Dit systeem is nieuw en de ontwikkeling ervan moet nog preciezer worden uitgedacht. In 2022 vindt verder onderzoek plaats. Daarmee wordt bepaald of dit snelbussysteem een haalbare oplossing is voor de periode tot 2040. Het systeem wordt in deze fase verder uitgewerkt.