AMSTERDAM - De gemeente heeft besloten dat TunFun sinds woensdag 25 april de deuren niet mag openen vanwege brandveiligheid. Dit is een ingrijpend besluit, dat we gezien de meerwaarde van TunFun voor de binnenstad liever niet zouden hebben genomen, maar waartoe we genoodzaakt zijn omdat de veiligheid van de bezoekers van Tun Fun voorop staat.

Uit een controle van de brandweer is gebleken dat de brandveiligheid van Tun Fun onvoldoende op orde is. De gemeente heeft vervolgens samen met de Brandweer bekeken of dit oplosbaar is zonder dat TunFun dicht zou hoeven gaan. De exploitant heeft de gelegenheid gekregen een aantal maatregelen te treffen: deels binnen drie dagen, deels binnen een week, deels binnen anderhalve week. De exploitant is er niet in geslaagd dit te realiseren. Dat is de reden dat de gemeente nu sluit.

Wat is er precies aan de hand?

Tun Fun is een bijzondere functie in een bijzonder gebouw: een kinderspeelplaats in een ondergrondse ruimte die daar niet voor gebouwd is. Verantwoorde exploitatie is mogelijk, maar luistert wel nauw. Het is aan de exploitant om aan te tonen dat de risico’s voldoende onder controle zijn. Daar is de exploitant (nog) niet voldoende in geslaagd. Bovendien hebben we op een aantal punten zelf gebreken geconstateerd. Het gaat bijvoorbeeld om de staat van onderhoud van de elektrische installatie en de aanwezigheid van brandbaar materiaal. De beslissing om te sluiten is gebaseerd op een integrale beoordeling, een optelsom van gebreken en risico’s.