AMSTERDAM - De ijsnota is van kracht! Bijna een week terug, zette de nieuwe wethouder Verkeer, Egbert de Vries, samen met brugwachter Raymond Muller de Eenhoornsluis dicht.

Door deze en andere sluizen dicht te zetten en het instellen van een vaarverbod op een aantal grachten kan het ijs gaan groeien. De ijsnota is eind negentiger jaren reeds door D66 ingebracht in de Gemeenteraad.

Oud Gemeenteraadsleden Bart Robbers(helaas na een ongeval overleden) en Boudewijn Oranje stonden aan de wieg van de derde IJsnota. “De Prinsengracht wordt te lang bevaren als de vorst inzet. Daardoor ligt het ijs in de gracht schots en scheef”, was de conclusie van de heren.

Mede door hun inzet is het met steun van de gehele Gemeenteraad gelukt; Onder bepaalde condities mocht er een vaarverbod ingezet worden; dus nu in 2021 wachten op het echte dichtvriezen en dan met zijn allen een schaatsritje maken!