AMSTERDAM - De sloop van Ringdijk 44 is op 9 oktober gestart. De werkzaamheden duurden ongeveer drie weken.

Bouwrijp

De volgende stap is dat de aannemer het terrein bouwrijp maakt. Dit betekent dat de grond klaar gemaakt gaat worden om er op te kunnen bouwen. Het terrein wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 bouwrijp opgeleverd.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt dagelijks tijdens kantooruren contact opnemen met het kantoor van de aannemer AFEZO via T: 020-561 20 90 of mailen naar E: Omgevingsmanager@afezo.nl.

Spreekuur

Ook kunt u elke vrijdag tussen 09:30 en 10:00 uur terecht op het spreekuur in de keet van de aannemer aan de James Wattstraat ter hoogte van nummer 84.