AMSTERDAM - Uit de schulden en uit de psychosociale gezondheidsproblemen, dat is het doel van het convenant 'Psychosociale Gezondheid en Schulden' dat op 13 april 2017 wordt ondertekend. 

De ondertekenaars zijn: Woningstichting Eigen Haard, Energieleverancier NUON, Ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis, Stichting Waternet, Maatschappelijke Dienstverleningsinstelling SEZO, De Regenboog met Vonk –Maatjes, Gemeente Amsterdam; afdeling Armoedebestrijding en stadsdeel Nieuw-West.

Schulden en psychosociale gezondheidsproblemen vormen dikwijls een monsterverbond. Om dat verbond te doorbreken, starten schuldeisers en stadsdeel Nieuw-West een pilot. “Dit convenant is uniek. De directe verbinding leggen tussen schulden en psychosociale zorg. Daarmee pakken we de onderliggende problemen aan om tot structurele oplossingen te komen. Dat is wat nodig is voor schuldeiser én schuldenaar. De uitkomsten en resultaten van de pilot in Nieuw-West helpen bij de verdere ontwikkeling van armoedebestrijding in heel Amsterdam, want schulden en armoede zijn vaak synoniemen”, aldus portefeuillehouder Erik Bobeldijk.