AMSTERDAM - Al een poosje probeerden buurtbewoners in het Centrum Waternet te bewegen een monumentaal huisje, dat onder Waternet valt, schoon te laten maken van graffiti..

Er gebeurde niets. Daarna werd het probleem bij een Wijkraadslid van Wijkcentrum d’Oude Stadt gemeld. Dat Wijkraadslid correspondeerde met Waternet. Echter na enkele maanden was er nog niets gebeurd, dan de uitspraak van Waternet: ”Uit te zullen zoeken hoe men een bijzonder pand met graffiti zou kunnen behandelen en dan iets doen”. Ondanks diverse mails, facebookberichten en persaandacht gebeurde er niets.

Het Wijkraadslid keek toen wie dan zou kunnen helpen en schreef als lid een berichtje naar de Vereniging Vrienden van de Binnenstad van Amsterdam, ook VVAB geheten. Daar werd naar het vraagstuk gekeken. Gezien het een monument betrof kon men daar iets mee doen. Een brief ging uit richting Waternet.

Intern bij Waternet dacht men dat het probleem al ‘was aangepakt’, was het eerste antwoord. Dat bleek na ‘controle’ niet het geval te zijn. En binnen een week, na de verzoekbrief van de VVAB, werd het probleem van graffiti op het rioleringshuisje of commizhuisje, op de Weteringschans in het parkje, alsnog aangepakt door Waternet.

Het huisje is nu vrij van graffiti en de andere problemen(houtrot o.a.) en opschilderen worden in september met de jaarlijkse bijhoudklus gedaan, verzekert Waternet. Buurtbewoners, Wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt en VVAB zijn blij met de resultaten; “Graffiti moet snel aangepakt worden anders verpauperd een buurt, stad en monument”.