AMSTERDAM - Afgelopen zondag was het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het belangrijkste mensenrechtendocument ter wereld, werd ondertekend. Ter viering van deze mijlpaal ging United for Human Rights naar Amsterdam Zuid-Oost.


Hoewel de UVRM 75 jaar geleden werd aangenomen, toont het nieuws vrijwel dagelijks misbruiken en schendingen van de rechten die in het document zijn vastgelegd: armoede en honger, mensenhandel, religieuze onderdrukking en oorlog.

United for Human Rights is opgericht vanuit de Scientology Kerk, omdat hun leden geloven dat mensenrechteneducatie sociale verandering kan creëren. Ze zijn geïnspireerd door auteur, humanitair persoon en grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, die geloofde dat “de mensenrechten tot een feit moeten worden gemaakt, en niet tot een idealistische droom.”

De Verenigingskerk nam ook deel aan de actie omdat ook hun geloof in hoge mate de mensenrechten impliceert, en dat alle religies zich hieraan moeten houden.

Via de United for Human Rights Campaign willen ze een grote verandering teweegbrengen door jongeren overal deze rechten te leren, waardoor de volgende generatie opgroeid met het idee dat de 30 artikelen van de UVRM volledig geïmplementeerd moeten worden.

Bekijk The Story of Human Rights of de clipjes over elk van de artikelen van de UVRM. Of bekijk hoe activisten uit diverse culturen en geloofsovertuigingen United for Human Rights gebruiken om de rechten van anderen te garanderen via Voices for Humanity