AMSTERDAM - Op 15 maart is de selectieprocedure voor een nieuwe invulling van de silo’s op het Zeeburgereiland gestart. Tot 7 juni konden partijen een plan indienen voor één of meerdere van de in totaal drie leegstaande silo’s. De gemeente Amsterdam heeft ruim 40 aanmeldingen met een plan ontvangen.

Eisen

De komende weken controleert de gemeente of de aanmeldingen voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn. Daarna beoordelen de buurtjury en de deskundigenjury de geldige aanmeldingen. Beide jury’s zullen met ieder 50% stemrecht gezamenlijk oordelen over de aanmeldingen.

De zes beste aanmeldingen worden door de gemeente uitgenodigd om hun plan tijdens de definitieve selectieronde nader uit te werken.