NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland trekt opnieuw ruim 10 miljoen uit om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden. Naast het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, focust de provincie de komende jaren ook op beheer van bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “De afgelopen jaren hebben wij bijgedragen aan het opknappen van veel verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. Het is nu van belang dat de ondernemers op die bedrijventerreinen zich, met een bijdrage van de provincie, verenigen om hun bedrijventerrein op niveau te houden.”

De provincie kent al sinds 2004 een programma om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden. Daarmee wordt voorkomen dat deze verpauperen en er vraag naar nieuwe bedrijventerreinen ontstaat. Voor de periode 2017-2019 is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken om dit programma voort te zetten. Naast herstructurering worden vanuit dit programma ook beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur gestimuleerd. De provincie Noord-Holland zet hiervoor ook de komende jaren de succesvolle regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) in.

In juni 2017 worden de diverse regelingen uit het HIRB-programma opengesteld.