NOORD-HOLLAND - Op 2 mei 2024 is door het bestuur van Rondje Pampus een cheque ter waarde €5.000,- uitgereikt aan gebiedsmanager Onno Steendam van Landschap Noord-Holland. Het bedrag is bestemd voor monitoringsonderzoek in de omgeving van het Ilperveld om uit te vinden of de otter dit gebied al bereikt heeft. Natuurlijke Zaken voert het monitoringsonderzoek uit door met wildcamera's zichtwaarnemingen te doen.


Rond 1988 was de otter volledig uitgestorven in Nederland. Om dit belangrijke zoogdier weer terug te krijgen werden tussen 2002 en 2008 33 otters uitgezet in Zuidwest-Friesland en de Kop van Overijssel. Sindsdien groeide het aantal en verspreidde de soort zich. Sinds 2016 werd de otter bij Muiderberg gezien en sinds 2020 ook in het IJ-meer bij Amsterdam. Waarschijnlijk kwam deze via de randmeren en de omgeving Almere richting Amsterdam. Mogelijk bevindt zich ook een otter in het gebied tussen Katwoude en het Ilperveld, maar dit is (nog) niet aangetoond. Otters leven in visrijke gebieden en houden van rustplaatsen die uit dichte beplanting met riet, struweel en bos bestaan.

De grote vraag voor natuurorganisatie Landschap Noord-Holland is of de otter het Ilperveld, veenweide en rietmoerasgebied, ook kan bereiken en dit als rustplaats zal gebruiken. Dankzij de sponsorbijdrage van Rondje Pampus doet Landschap Noord-Holland daarom onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de otter in dit gebied. Natuurlijke Zaken heeft wildcamera's geplaatst om zichtwaarnemingen te doen. De camera's zijn op afstand uit te lezen, om zo min mogelijk verstoring in het veld te geven. Tot nog toe is de otter niet gespot. Wel werd eenmalig boommarter en regelmatig hermelijn en verschillende vogelsoorten gesignaleerd dankzij de camera's. Het onderzoek duurt nog twee jaar.

Flos Fleischer van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk: "Het is van groot belang dat we in het IJsselmeergebied alle soorten krijgen die in dit watergebied thuishoren. Dus ook de otter. Hij is al gesignaleerd langs de Friese en Flevolandse kust, maar het stokt bij de Noord-Hollandse kust. Met dit onderzoek willen we uitzoeken hoe dat komt. Want de otter hoort ook bij het landschap van Noord-Holland!"

Onno Steendam, gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland: "Het is voor de beheerders een spannend onderzoek: we gaan ervan uit dat de otters nu nog niet in het Ilperveld zijn en willen volgen of ze in de komende jaren het gebied weten te vinden. We weten zeker dat de otter vanuit het oosten onderweg is: Bij Monnickendam zijn al wat uitwerpselen gevonden. Dus we gaan ze eerst opsporen in Varkensland, het naast gelegen natuurgebied van Staatsbosbeheer. Met de coördinator van de otterwerkgroep lopen we de verbindingen tussen de gebieden na om te zien of daar knelpunten zijn. Onder andere met camera's. Als uit het onderzoek blijkt dat de soort zich in het gebied bevindt, is de vervolgvraag hoe het dier het gebied gebruikt. We laten ons door collega beheerders onderwijzen die al lang ervaring hebben met otters in hun gebieden. Waar vind je de sporen, waar moet je in het beheer op letten en kan je het de otter nog meer naar de zin maken? Het is voor ons allemaal nieuw."

Van 2012 tot 2022 organiseerde Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk het zwemevent Rondje Pampus. Want zwemmen in het open water, speciaal in het IJsselmeergebied, is een unieke natuurbeleving. Onder het motto 'Natuur beleef je in het water' werd op ludieke wijze de kwetsbare natuur en het belang van schoon en gezond water in het IJsselmeergebied onder de aandacht gebracht. De coalitie deed dit 10 jaar lang met samenwerkingspartners Swimfantastic en Forteiland Pampus. De organisatie van het unieke zwemevent is sinds 2022 in handen van Stichting Rondje Pampus, nog altijd met de samenwerkingspartners. Ieder jaar gaat het grootste deel van de opbrengst van Rondje Pampus naar een goed doel dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied. In 2023 is gezwommen voor het otteronderzoek.