AMSTERDAM - Het Rode Kruis ziet de vraag om voedselhulp in Nederland al maanden toenemen. Sinds begin dit jaar helpen de hulporganisatie en zijn lokale partners landelijk gemiddeld 6000 huishoudens per maand met een wekelijkse boodschappenkaart ter waarde van 17,50 euro. Daarom wil het Rode Kruis deze voedselhulp verdubbelen: van 20.000 duizend bereikte mensen in 2022, naar minimaal 40.000 mensen in 2023. Alleen al in Amsterdam zijn er zo'n 18.000 mensen die zich dagelijks zorgen maken over eten. Om deze mensen te helpen is geld nodig. Daarom opent het Rode Kruis Gironummer 5125.

Heleen van den Berg, Interim Directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement: “Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland niet genoeg geld overhouden om voldoende gezond en gevarieerd voedsel te kopen. Ze eten te weinig of slaan maaltijden over. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, in de eerste plaats voor deze mensen zelf, maar op termijn ook voor onze samenleving. Te weinig of niet eten tast immers je gezondheid aan. En op een lege maag kan je je minder goed concentreren. De nood is hoog en die groeit. Daarom willen we onze voedselhulp uitbreiden.”

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat zeker 400.000 mensen verkeren in onzichtbare voedselnood. Deze groep mensen wil graag hulp, maar had dit ten tijde van de uitvraag nog niet gevonden. Het vermoeden is dat de aantallen in de afgelopen tijd verder zijn toegenomen.

Boodschappenkaarten
In 2022 deelde het Rode Kruis 215.713 boodschappenkaarten uit. Deze kaarten, ter waarde van 17,50 euro, worden uitgegeven via lokale initiatieven, zoals buurthuizen en wijkcentra. Inmiddels werkt het Rode Kruis in Nederland samen met 73 partners. Deze lokale initiatieven spreken regelmatig hun zorgen uit. Door stijgende vaste lasten en de inflatie die opnieuw is toegenomen houden mensen steeds minder geld over voor gevarieerd voedsel. Voedsel is daarmee de sluitpost van de huishoudbegroting geworden. Het Rode Kruis wil daarom inspringen op plekken waar de nood het hoogst is. In 2023 zijn tot nu toe zeker 36.000 boodschappenkaarten uitgedeeld.

Uitbreiden in Amsterdam
Het Rode Kruis heeft in 2023 tot nu toe ruim 36.000 boodschappenkaarten uitgedeeld, waarvan zo’n 20.000 boodschappenkaarten door onze partnerorganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland. Daarmee bereikt het Rode Kruis in die regio bijna 4.000 huishoudens en ook hier wil het Rode Kruis opschalen. Dit is hard nodig, want op dit moment hebben zo’n 18.000 mensen in de hoofdstad te maken met voedselnood. Er staan in deze regio ongeveer 700 mensen op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor boodschappenkaarten en dat aantal groeit elke maand.

OCW-schoolmaaltijden
Vorige week maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij geld vrijmaakt voor hulpverlening van het Rode Kruis en het Jeugd Educatiefonds om leerlingen met een gevulde maag naar school te laten gaan. Deze hulp aan scholieren valt buiten de mensen die het Rode Kruis bereikt met de voedselhulp via de partnerorganisaties. Het geld vanuit het ministerie OCW wordt gebruikt voor het programma schoolmaaltijden.

Het Rode Kruis opent nu een gironummer, omdat er niet alleen op scholen extra voedselhulp nodig is. De hulp die wij al tijden verzorgen, richt zich op onder andere ouderen, ongedocumenteerde mensen en alleenstaande ouders. Ook ziet het Rode Kruis steeds meer mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor reguliere hulpverlening. Het Rode Kruis betaalt de voedselhulp met geld van donaties.

Gironummer
De hulporganisatie hoopt de hulpverlening zo snel mogelijk uit te breiden. Doneren kan via Giro 5125, het rekeningnummer NL02 INGB 0000 0051 25 onder vermelding van ‘Amsterdam’ of via https://doneer.rodekruis.nl/boodschappenkaart