AMSTERDAM - Het Rijksmuseum heeft een zeldzame kopergravure uit de late middeleeuwen aangekocht. De kruisiging met vier engelen is gemaakt door de Duitse kunstenaar Martin Schongauer, het grote voorbeeld voor Albrecht Dürer. Het indrukwekkende blad behoort tot de mooiste afdrukken van Schongauers prenten. Het werk kon worden aangekocht dankzij het F.G. Waller-Fonds.

Kruisiging
Deze kruisiging is een van de hoofdwerken uit het oeuvre van Schongauer (Colmar 1430-1491 Colmar), de belangrijkste graveur uit de late middeleeuwen. Met zijn sublieme techniek en originele inventies bracht Schongauer de kopergravure als zelfstandige kunstvorm naar nieuwe hoogten en werd hiermee het grote voorbeeld voor een jongere generatie prentmakers, onder wie Albrecht Dürer (1471-1528).

Verlossing
De gekruisigde Christus torent hoog uit boven Maria, Johannes en het landschap. De stofuitdrukking bevat een gevoeligheid en verfijning die alleen zichtbaar is in vroege afdrukken. Opvallend is verder de sereniteit van Maria en Johannes, waarbij de laatste, als getuige en beschrijver van Christus’ offer, de toeschouwer doordringend aankijkt. In kelken vangen de vier engelen het bloed op uit Christus’ wonden, een iconografische vondst die de hele voorstelling in het licht plaatst van het offer van de Mensenzoon en de verlossing van de mens. De Eucharistie, door Christus ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal met het ronddelen van een beker wijn, is zelden zo indrukwekkend verbeeld.

Zeldzame gravure
Voorbeelden van vroege prentkunst zoals deze komen zelden of nooit meer op de markt en zeker niet in goede exemplaren. Groot was daarom de verrassing toen onlangs een prachtige, vroege afdruk opdook. Van Schongauers prenten is slechts een klein aantal goede afdrukken bewaard. Van dit werk waren tot dusver slechts enkele vroege afdrukken bekend in Berlijn, New York, Parijs en Stuttgart. Het door het Rijksmuseum verworven exemplaar behoort niet alleen tot de mooiste prenten van Schongauer die zijn overgeleverd, maar verkeert ook in een uitzonderlijk goede conditie. Deze superieure afdruk betekent een enorme verrijking van de collectie vroege prentkunst in het Rijksmuseum.

Onmisbare steun
Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert de nationale collectie. Schenkingen en nalatenschappen van particulieren, fondsen, (familie)stichtingen, de overheid en het bedrijfsleven zijn daarbij essentieel. Het Rijksmuseum is dankbaar voor elke vorm van steun.