AMSTERDAM - In september 2017 hebben we het Rokin, de Oude Turfmarkt en de Munt feestelijk geopend. Op dit moment hebben we nog niet alle werkzaamheden afgerond. Ook hebben we een aantal punten geconstateerd die beter moeten. Deze rest- en herstelwerkzaamheden voeren we dit voorjaar uit. Afhankelijk van de weersomstandigheden starten wij half maart.

Op een aantal plekken op het Rokin, de Oude Turfmarkt en de Munt voeren we werkzaamheden uit aan de bestrating. Bijvoorbeeld het herstellen van kuilen, het repareren van (stoep/boom)banden, het aanbrengen van belijning voor fietsvakken of het voegen van de straattegels. Ook het plein rondom de fontein bestraten we opnieuw. Er blijft veel water op het plein liggen en daarom herstellen we de afwatering.

Paaltjes

Er zijn diverse plekken waar we nog paaltjes moeten aanbrengen, zoals langs de rijbaan bij Gassan, in de Wijde Lombardsteeg en de Langebrugsteeg. De functie van deze palen is om het laad-en losverkeer op de stoep te weren, foutparkeren van auto’s tegen te gaan en sluiproutes te beperken. In de laad- en lostijden tussen 7 – 11 uur zijn de ondernemers uiteraard bereikbaar.

Fietsparkeervakken

De werkzaamheden rondom de fietsparkeervakken bij de entrees hebben wellicht de meeste impact in de straat. Een groot deel van de bestrating halen we daar weg. Dit doen we omdat we rondom de fietsparkeervakken nog hekken moeten plaatsen, met een stevige verankering in de grond. Anderzijds omdat we de afwatering van de bomen bij de zuidelijke toegang (voor Terpentijn) moeten herstellen door een nieuwe drainage aan te brengen voor de bomen.

Meer informatie

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met het omgevingsmanagement van de Rode Loper, Boukje Witten (b.witten@amsterdam.nl/ 06 2180 7596).