AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft in 2015 het hoofdveld van voetbalvereniging DRC om laten bouwen tot een kunstgras voetbalveld. Het werk aan het voetbalveld heeft toen veel verkeersbewegingen over de Durgerdammerdijk met zich meegebracht. Ook het tweede veld van DRC verkeert in slechte staat en wordt daarom gerenoveerd. Dit gebeurt in mei 2017.

Afdeling Sport & Bos van gemeente Amsterdam is de opdrachtgever en bereidt dit project voor. Tijdens de voorbereiding is nauw overlegd met het bestuur van DRC. In tegenstelling tot het hoofdveld blijft het tweede veld wel gewoon natuurgras als ondergrond houden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn mede daarom lang niet zo groots als de ombouw twee jaar geleden. Wel merkt u tijdens deze renovatie dat wij aan het werk zijn. Naar verwachting merken bewoners met name transportbewegingen.

Wij brengen een nieuw drainagesysteem aan en plaatsen een beregeningsinstallatie. Hiervoor wordt nieuw zand en lavazand aangevoerd. Dit zand wordt op het veld aangebracht.

Wat merkt u hiervan?

Van de werkzaamheden op locatie merkt u niet veel. Het werk geeft weinig geluidshinder. Het materiaal dat aangevoerd wordt, leidt wel tot vervoersbewegingen over de Durgerdammerdijk. Omdat groot vrachtvervoer over de Durgerdammerdijk niet toegestaan is, gebeurt de aanvoer met kleinere laadwagens. Er komt een overslagpunt aan het begin van Durgerdam. Daar wordt het materiaal op kleinere wagens geladen voor verder vervoer over de dijk. Om passeerbewegingen mogelijk te maken worden enkele parkeerplaatsen (overdag) tijdelijk opgeheven. De exacte locatie daarvan bepalen de wegbeheerders van stadsdeel Noord. Om trillingen zo veel mogelijk te beperken, eisen we van de aannemer dat hij langzaam rijdt op de  dijk. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen.

Planning

De planning is momenteel om de werkzaamheden grotendeels in de eerste twee weken van mei uit te voeren. Dan vinden dus ook de meeste transporten plaats. Dit is onder voorbehoud van weersomstandigheden: het moet redelijk droog weer zijn om de werkzaamheden met een goed resultaat uit te kunnen voeren. Als het veld begin mei te nat is, worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze worden dan één of enkele weken later uitgevoerd.