AMSTERDAM - Verkeer & Meer, onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) laten zien dat de remweg van een auto bij 30 km/uur ruim de helft korter is dan bij een snelheid van 50 km/uur. Dat gebeurde maandagmiddag 9 mei tijdens een remwegdemonstratie in Amsterdam. De gemeente gaat in 2023 in grote delen van de stad een maximumsnelheid hanteren van 30 km/uur. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en zwaargewonden kan daarmee tot wel 30% afnemen. Daarnaast maakt het de stad stiller en leefbaarder. De remwegdemonstratie was het startmoment van de bewustwordingscampagne Snelheid die in mei en juni landelijk en regionaal onder de aandacht wordt gebracht.

Tijdens de remwegdemonstratie op de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam-West, liet een instructeur het effect van snelheid op de remweg van een auto zien. Egbert de Vries, Wethouder Verkeer en Vervoer van gemeente Amsterdam, heeft het met eigen ogen kunnen zien. "Ik ben geschrokken van het verschil. Bij 30 kilometer per uur stond de auto na 13,3 meter stil. Bij 50 kilometer per uur was de remweg 27,7 meter. Meer dan twee keer zoveel. Je wordt je ineens nog bewuster dat te hard rijden levensgevaarlijk is. Zeker binnen de bebouwde kom, waar je sneller in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt en je als bestuurder te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Het is me nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om de maximumsnelheid in onze drukke stad te verlagen naar 30 km/uur."

Meer bewust van snelheid

Ongeveer een derde van de dodelijke verkeersongevallen wordt veroorzaakt door te hard rijden. 40% tot 60% van de automobilisten en motorrijders geeft aan regelmatig te hard te rijden. Vaak gebeurt dat onbewust. "Mensen zijn gehaast, gestrest, in gedachten of rijden mee met het verkeer om hen heen", zegt Gerard Slegers, vicevoorzitter van Vervoerregio Amsterdam. Vanuit het platform Verkeer & Meer worden effectieve verkeerseducatie, campagnes en voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld. Slegers vervolgt: "Vandaag start de campagne Snelheid gericht op bestuurders die voornamelijk binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen bewust of onbewust te hard rijden. De remwegdemonstratie van vandaag heeft duidelijk laten zien dat een klein verschil in snelheid, een groot verschil betekent voor de verkeersveiligheid. Het doel van de campagne is dat mensen zich bewuster worden van hun snelheid, dat hun remweg langer wordt bij een hogere snelheid en dat ze hun snelheid moeten aanpassen in bepaalde situaties zoals slecht weer en drukte. De campagne spoort mensen aan om wat vaker hun snelheid te checken."

Nieuwe wegcategorie GOW30

In het streven van Vervoerregio Amsterdam om het aantal verkeersslachtoffers in 2050 terug te brengen tot 0, heeft gemeente Amsterdam besloten om eind 2023 in grote delen van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur te hanteren. Een internationale trend waar Amsterdam als eerste stad in Nederland grootschalig op aansluit. De maatregel maakt de stad niet alleen verkeersveiliger. Ook neemt het verkeerslawaai af en ontstaat meer ruimte voor een onbezorgde en toegankelijke stad. Het verlagen van de snelheid wordt in het overgrote deel van de stad doorgevoerd, met uitzondering van een aantal plekken. Daarbij wordt rekening gehouden met doorstroming, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten.

De maximumsnelheid gaat gelden voor de nieuwe wegcategorie GOW30, oftewel gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/uur. Een gebiedsontsluitingsweg is een weg met doorgaand verkeer waarvoor nu nog een snelheidslimiet geldt van 50 km/uur. Door toegenomen verkeersdrukte, meer verschillend verkeer en gevarieerder gebruik van openbare ruimte, sluit dit niet meer aan bij de erftoegangswegen in woonwijken met een maximumsnelheid van 30 km/uur. GOW30 gaat gelden voor wegen met relatief veel en doorgaand autoverkeer, waar veel mensen wonen en werken en waar de bedrijvigheid een druk straatbeeld oplevert. Met het oog op veiligheid en leefbaarheid wordt bij een dergelijk type weg met 30 km/uur de stedelijke verblijfsfunctie verkozen boven de verkeersfunctie. Het verkeer kan in deze straten goed uit de voeten met 30km/uur.

Kijk voor meer informatie en de kaart op amsterdam.nl/30km