AMSTERDAM - Deze week gaven wijkraadsleden van Wijkcentrum d'Oude Stadt een succesvolle presentatie voor de stadsdeelcommissie Centrum over het plan 'Red Wijkcentrum d’Oude Stadt’. Het pleidooi is hier te bekijken.


Binnen enkele dagen had dit plan meer dan honderd stemmen gekregen op de website ‘Stem van Centrum’. Dat is een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners met goede ideeën. Wie het streefgetal haalt mag zijn pitch doen bij zijn Deelraad van ongeveer 15 minuten.

Met een kort filmpje overtuigde de denktank de leden van de stadsdeelcommissie van het belang van het wijkcentrum. Het filmpje, gemaakt vlak voor corona, laat zien wat alle vrijwilligers zoal doen voor de leefbaarheid en de sociale ontmoeting in de binnenstad.

Waarom dan het plan ‘Red Wijkcentrum d’Oude Stadt’? Het stadsdeelbestuur heeft aangekondigd de huisvestingssubsidie te gaan afbouwen. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 33.000 per jaar huur en rond de 12.000 euro gas en licht, verzekering, KPN en steun aan diverse activiteiten.

Het welzijnsbeleid waar het wijkcentrum al meer dan zestig jaar onder valt, is veranderd en heet nu de Sociale Basis. De Gemeente Amsterdam legt de nadruk op 'kwetsbare' groepen en daar vallen actieve burgers die zich inzetten voor hun eigen buurt kennelijk niet onder!

De Wijkraad d'Oude Stadt pleit voor erkenning van de inzet van alle actieve buurtbewoners op de Wallen, de Nieuwmarkt, de Waterloopleinbuurt incl. Oosterdok en IJ-oevers, de Amstelveldbuurt, de Leidse en Weteringbuurt, de westelijke grachtengordel en het noordelijk deel van de grachten in Amsterdam centrum. In de nieuwsbrief en op de website van het wijkcentrum verschijnen regelmatig berichten over wat er speelt.

In de Gemeenteraad is dankzij een motie voldoende steun gevonden voor het tekort voor voortzetting van de huisvestingssubsidie voor 2021. Daarmee is het afbouwplan nog niet van tafel. 2022 komt er alweer aan…

De komende maand gaat het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum in gesprek met het College van B. en W. Wethouder Groot Wassink van democratisering en burgerparticipatie zal zich buigen over het probleem dat is ontstaan door het met één pennenstreek beleidsmatig 'wegtoveren' van het wijkcentrum.

De stadsdeelcommissie zal het dagelijks bestuur van advies dienen ter voorbereiding van dit gesprek op het stadhuis. De presentatie van de denktank van het wijkcentrum geeft hiervoor voldoende argumenten en overwegingen.

Er loopt ook een bezwaarschriftenprocedure bij de gemeente over de dreigende afbouw van de huisvestigingssubsidie. De weg naar de rechter is ook nog vrij. Maar niemand zit te wachten op een juridische procedure, zeker wijkraadsleden en alle vrijwilligers van wijkcentrum d'Oude Stadt niet. Zij willen graag dóór met hun nuttige werk voor de leefbaarheid van de binnenstad.