AMSTERDAM - Op de website van Kamers met Aandacht staan sinds kort de profielen van jongeren die een Kamer met Aandacht zoeken. Op dit moment zijn 26 jongeren op zoek naar een geschikte woonplek. Een kamer waar ze zich thuis kunnen voelen én waar ze bij de verhuurder kunnen aankloppen voor advies of een luisterend oor. Naast profielen van jongeren staan op de website ook beschikbare kamers. Hoe het komt dat deze niet direct te koppelen zijn aan de zoekende jongeren heeft alles te maken met de zorgvuldige matching.

Sabine Weck en Marleen Koens zetten zich in voor de werving en matching van Kamers met Aandacht in Amsterdam. De stichting helpt jongeren die uitstromen uit jeugdzorg of maatschappelijke opvang en die niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal vangnet. De stap naar zelfstandig wonen is voor hen vaak te groot en hierdoor belanden teveel jongeren in de dak- en thuislozenopvang. Onnodig volgens Kamers met Aandacht want met een veilige woonplek en de informele steun van de verhuurder redden deze jongeren het prima op eigen benen. Op die manier kunnen zij namelijk hun energie steken in een opleiding of baan in plaats van de dagelijkse vraag waar ze moeten overnachten.

Zoeken naar de juiste match

De match tussen de jongere en de verhuurder is belangrijk. Tijdens de intake wordt zowel met de jongere als de verhuurder besproken wat ze wensen en verwachten. Een jongere moet zich prettig voelen in het contact met de verhuurder. Dan is de drempel minder hoog wanneer je een keer om hulp moet vragen of behoefte hebt aan een praatje omdat je je wat eenzaam voelt. Vervolgens zijn er ook nog praktische zaken waar in de matching rekening mee wordt gehouden, zoals een huisdierallergie of het maximale huurbedrag. Wanneer alle seinen op groen staan, vindt een ontmoeting plaats tussen de jongere en de verhuurder om te zien of er inderdaad een klik is.

Geen kloppend beeld van jongeren

Kamers met Aandacht heeft ervoor gekozen om zowel de zoekende jongeren als de openstaande kamers in beeld te brengen op de website. Sabine Weck: “We merken in de gesprekken met potentiële verhuurders dat zij soms geen kloppend beeld hebben van de jongeren. Ze denken aan gedragsproblemen of jongeren met een crimineel verleden. Terwijl ik leuke jongens en meiden spreek die heel bewust bezig zijn met hun toekomst. Daarom hebben we op onze website ruimte gemaakt waar mensen met eigen ogen kunnen zien voor wie wij een kamer zoeken. De jongeren stellen zelf hun profiel samen waarin ze meer informatie over zichzelf delen en aangeven waar ze naar op zoek zijn. We hopen dat dit mensen inspireert om zich als verhuurder aan te melden bij Kamers met Aandacht.”

Vrije kamers buiten de regio

Op dit moment staan er 12 beschikbare kamers op de website. Een contradictie met oog op alle berichtgeving over de hoge woningnood en de wervingsacties van Kamers met Aandacht. Sabine Weck: “We begrijpen dat dit heel tegenstrijdig lijkt. Maar de matching luistert nauw. Daarom werven we volop. En dat levert ook aanmeldingen van verhuurders op buiten ons huidige werkgebied. Wanneer we meerdere verhuurders in een woonplaats hebben, zoeken we actief contact met de gemeente en betrokken jeugdzorgorganisaties om te kijken of er een match kan worden gemaakt.”

Meer informatie

Iedere maand organiseert Kamers met Aandacht een online informatieavond voor geïnteresseerden. Heb je een kamer in huis vrij of vermoed je een match met één van de jongeren op de website? Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Sabine Weck via sabinew@kamersmetaandacht.nl.

Home - Kamers met Aandacht