AMSTERDAM - Iedereen woont graag in een nette en schone buurt. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen afval naast een container zetten of grofvuil op de verkeerde dag aanbieden. In sommige gevallen ligt het aan een volle of kapotte container, maar vaker gaat het om het gedrag van mensen. Om de straat schoner te krijgen, is het daarom zaak dat het gedrag verandert. De gemeente is een proef gestart in de wijk Westerpark om te kijken welke aanpak het beste werkt.

Schoon houdt schoon

Net zoals één vuilniszak naast de container al snel meer vuilniszakken aantrekt, zorgt een schone omgeving er ook voor dat mensen sterker geneigd zijn het schoon te houden. Bij deze proef is er daarom voor gekozen om de containerlocaties zichtbaar schoon te maken en te houden. Omdat opruimen alleen niet voldoende is, lopen er ook handhavers mee die een boete kunnen uitschrijven aan mensen die zich niet aan de aanbiedregels houden. Daarnaast gaan we de regels voor het aanbieden van afval nogmaals op verschillende manieren onder de aandacht brengen.

Werkbrigades

Dagelijks rijden vijf teams van twee man door Westerpark en verwijderen het bijgeplaatste afval bij 238 containerlocaties. De teams bestaan uit medewerkers van Pantar (de werkbrigades). Zij verwijderen de bijgeplaatste vuilniszakken, dozen en klein grofvuil rondom de containers. Ook controleren zij of de containers misschien vol of kapot zijn. Als dat het geval is, geven ze dit door aan Afvalservice West. Ook als ze te grote hoeveelheden afval aantreffen of te grote spullen, schakelen ze Afvalservice West in, die het dan zo snel mogelijk komt ophalen.

We hopen dat deze proef ervoor zorgt dat de straten in Westerpark schoner worden en blijven. Daarnaast willen we met deze proef inzicht krijgen in welke maatregelen precies helpen om de overlast van bijgeplaatst afval aan te pakken, zodat we deze kunnen integreren in de stedelijke aanpak.