AMSTERDAM - Dit jaar start de uitvoering van project de Natuurzoom, een verbinding tussen natuurgebieden. De Natuurzoom is onderdeel van de Natuurboog. De plannen moeten obstakels voor dieren en planten wegnemen. Het ontwerp bestaat onder andere uit natuurvriendelijke oevers, faunatunnels, poelen en moerasvegetatie.

Obstakels als wegen, steile oevers en grote kort gemaaide grasvelden zijn voor veel dieren niet te overbruggen. Door natuurverbindingen krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soortgenoten vinden en worden hun overlevingskansen groter.

De Bijlmerweide, De Diemen, Diemerbos, Gaasperplas, Gaasperzoom, De Hoge Dijk en Ouderkerkerplas zijn de belangrijkste natuurgebieden waarlangs de verbinding gaat. Dit zijn vochtige tot natte bosgebieden met veel open water, rietvelden en open ruimtes in de vorm van restanten origineel veenweidegebied. De maatregelen zijn gericht op dieren en planten die voorkomen in dit soort gebieden, waaronder de ringslang.

Op 28 en 29 maart wordt er een toelichting gegeven op het ontwerp en kunt u kaarten en ontwerptekeningen inzien.

Voor bewoners rond de Bijlmerweide

Wanneer: dinsdag 28 maart, 18.00 – 21.00 uur
Waar: SouthEast, Bijlmerdreef 1289

Voor bewoners (rond) Reigersbos

Wanneer: woensdag 29 maart, 18.00 uur en 21:00 uur
Waar: Openbare Bibliotheek Reigersbos, Rossumplein 1

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Weijer, s.weijer@amsterdam.nl of 06-83245725