AMSTERDAM - Het is pas sinds 28 februari’22 mogelijk om een plan in te dienen voor Centrum Begroot. En er is al een eerste plan dat de 50 stemmen heeft gehaald om straks door te gaan voor de volgende ronde!


Zouden alle ambtenaren van de Stopera wellicht op dit plan hebben gestemd na een intern mailtje? Of een vogelliefhebbers-vereniging? Of toch een betrokken buurtbewoner? Want het ging heel makkelijk die 50 stemmen, voor het plan ‘om op de bovenblijft van de Stopera 50 dubbele nestkasten te plaatsen voor gierzwaluwen en vleermuizen..’!

Wat houdt het plan in: Door isoleren van oude woningen zijn veel nestplaatsen van gierzwaluwen verloren gegaan, de soort gaat in aantal achteruit. Het Waterlooplein is recentelijk vernieuwd, het is een grote stenen vlakte geworden en het duurt nog jaren voor de nieuwe bomen enig formaat hebben.

De bovenste rand van de Stopera is een ideale locatie om 50 dubbele nestkasten (100 broedmogelijkheden) op te hangen. De rand is op het noorden gericht, de zon staat er niet de hele dag op te branden èn de nestkasten hebben aan de achterzijde een ruimte voor vleermuizen.

Een win-win situatie dus om de biodiversiteit te vergroten. De nestkasten zijn onderhoudsvrij. In stadsdeel zuid wordt reeds een soortgelijke actie door de gemeente geïnitieerd. Het resultaat is nestgelegenheid voor gierzwaluwen in de binnenstad, waar ze van oudsher thuishoren!

Het luchtruim boven de Stopera is een fourageergebied van de gierzwaluw en geeft een prachtig schouwspel voor wie de moeite neemt naar de hemel te kijken en de groepen vogels te bekijken.