AMSTERDAM - Het 65 jaar oude Wijkcentrum d'Oude Stadt kwam slechts 216 stemmen tekort bij de plannen van Centrum Begroot Amsterdam om in 'de prijzen' te vallen...


Het Wijkcentrum eindigde met haar plan “Red ’t wijkcentrum d’Oude Stadt’ op de 27e plaats van de 60 deelnemers, terwijl er 24 winnaars uit zijn gekomen...Dat doet pijn. Veel groenplannen zijn er wel doorheen.

Mede-indiener van het plan ‘Red ’t wijkcentrum’, wijkraadslid van d’Oude Stadt en betrokken Amsterdammer, Anita Mizrahi; “Dank aan alle voor-stemmers: We hebben ondanks het geweldige binnengehaalde stemmenaantal helaas net de boot gemist…”.

Het Wijkcentrum dat de opdracht kreeg van de Gemeente Amsterdam om ook elders geld te zoeken in plaats van een structurele subsidie te krijgen, kan nu wel laten zien dat veel mensen in centrum op ze gestemd hebben. Er waren zelfs meer stemmen dan vorig jaar! Echter er was wel een groter veld van tegenstanders. En dat het ‘bijna’ weer gelukt was. Vorig jaar waren er een kleine 40 plannen en viel het wijkcentrum wel binnen de prijzen.

Nu moet het wijkcentrum voor 2023 op een andere wijze geld proberen te krijgen om voort te kunnen bestaan in het Amsterdamse Centrum. “Het aantal stemmen dat het wijkcentrum binnen heeft gehaald is evenveel stemmen om een zetel in stadsdeel Centrum bij de stadsdeelcommissie-verkiezingen te behalen, dat is een mooi aantal peilstemmen om te laten zien aan de nieuwe gesprekspartners….” Aldus een droeve stemmer van Centrum Begroot.