AMSTERDAM - Niet iedereen kent de regels van de APV(Algemene Plaatselijke Verordening)Wat staat er in over; “Is het strafbaar om een peuk op straat gooien?”

Op vragen van een wijkraadslid van Wijkcentrum d’Oude Stadt in Amsterdam-centrum in verband met eenzelfde plek met elke dag vele weggegooide peuken(zie foto) en over het bestraffen van weggooien van sigarettenpeuken op straat bleek uit het antwoord van Burgemeester Halsema dat dit allang kan!

Het meedenkende voorstel om een handhaver tegenover een locatie te plaatsen waar normaal dagelijks 50-100 peuken, naast, in plaats van in, een peukentegel worden gegooid en dus zichzelf zeker zou opbrengen bij herhaalde constatering (boete is meer dan een handhaver kost per uur) gaat volgens de Gemeente niet op.

“Handhavingscapaciteit is schaars, zeker in deze tijden waar er gehandhaafd wordt op de noodverordening.” Peuken vallen dus niet onder de noemer ‘van hoog belang’…Onder prioriteit vallen wel bij-plaatsingen (zakken en grofvuil). “Ook daar staan vragen over uit, de gemeente doet gewoon te weinig aan handhaving’, aldus de actievoerders.

De overheid zegt nu in plaats van een duidelijk signaal af te geven: “…Het is verboden, maar gooit u rustig uw peuk op straat, we kunnen toch niet handhaven à 140 euro per peuk..” En dat in een stad met financiële problemen door…Corona!