AMSTELPARK - Bezoekers van het Amstelpark zal het wel zijn opgevallen, het onderhoud in het voormalige Floriadepark verandert. Door gemeentelijke bezuinigingen zijn er minder tuinmannen aan het werk. Klaus en en de andere overgebleven tuinbazen staan er echter niet alleen voor. Samen met kunstenaar Irene Fortuyn / Ketter&Co werkt de kunstinstelling Zone2Source aan het project 'Tuinbazen: ontwikkeling van de meent'.


Met de tuinbazen en het publiek in het Amstelpark onderzoeken we of gemeenschappelijk beheer van het park mogelijk is, en hoe dat zou kunnen werken. Zo werden onlangs de rozen met een groep buurtbewoners en scholieren gesnoeid. En in het park wordt aan alle bezoekers inzichtelijk gemaakt (met krijt op de straat) welk parkonderhoud er gepland staat.

We leven in een tijd dat de overheid zich terugtrekt en tegelijkertijd de publieke belangstelling voor natuur, ecologie en duurzaamheid groeit. Daar liggen kansen, voor gemeente en voor stadsbewoners met kriebelende groene vingers. Op 7 november organiseren we daarom een Parkdialoog Amstelpark waar iedereen welkom is om mee te denken over hoe je het Amstelpark, en andere parken en openbare ruimte in de stad, samen met het publiek kunt onderhouden en beheren. Kan het park een tuin zijn voor iedereen? Als je hierover wilt meedenken geef je bij voorkeur op via info@zone2source.net, maar gewoon langskomen kan ook. Donderdag 7 november 15:00 – 17:00 uur bij Zone2Source, het Glazen Huis in het Amstelpark.