AMSTERDAM - Op piekmomenten wordt er wel 4,6 miljoen liter water per uur door de drinkwaterleidingen onder de Haarlemmerweg (N200) gepompt. Want voor ons is schoon drinkwater vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest.

Vroeger werd in Amsterdam drinkwater uit de grachten gehaald. Niet bepaald hygiënisch, aangezien ook de riolering hierop uit kwam. Doordat er regelmatig een epidemie uitbrak, werd er nagedacht over nieuwe manieren van drinkwatertransport. Schrijver en politicus Jacob van Lennep stelde voor om zoet water uit de duinen bij Bloemendaal naar Amsterdam te vervoeren.

Eén cent per emmer

De eerste waterleiding bestond uit uitgeholde boomstammen. In 1853 werd de eerste gietijzeren leiding voor drinkwatertransport in gebruik genomen. Toentertijd werd het water voor een cent per emmer verkocht. Nog altijd stroomt het drinkwater van een derde van de Amsterdammers door deze leiding en de twee extra leidingen die later zijn aangelegd vanuit de waterleidingduinen naar de stad.

Vervangen waterleidingen

De drinkwatertransportleidingen die door de dijk onder de Haarlemmerweg lopen zijn nu aan vervanging toe. Eerst worden twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aangelegd, daarna gaan de oude leidingen buiten bedrijf. Hierdoor zijn Amsterdammers ook tijdens de werkzaamheden zeker van schoon en helder drinkwater.

Dijk verhoogd, nieuwe brug, ecopassage

De nieuwe leidingen komen niet onder, maar naast de N200 te liggen. Dit maakt onderhoud een stuk makkelijker. Het vervangen van de leidingen wordt gecombineerd met groot onderhoud van de Haarlemmerweg (N200). Want de dijk wordt verhoogd, er komt een nieuwe brug bij Halfweg en er wordt een ecopassage aangelegd. Het werk aan de N200 start eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden met verkeershinder starten in de zomer van 2018. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en is ‘De Nieuwe N200’ klaar.