AMSTERDAM - Bent u een werkloze Amsterdammer en ouder dan 50? Dan zoekt u gemiddeld 28 maanden lang naar nieuw werk. Dat kan korter. Amsterdam lanceert daarom: Aanpak Ouderenwerkloosheid.

Met de economie gaat het dan wel beter, maar oudere werklozen merken daar weinig van. Ouderen hebben een relatief kleine kans om werkloos te ráken, maar eenmaal werkloos, dan is de kans om nog een baan te vínden klein. Amsterdam wil oudere werklozen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Zoeken en zoeken

De werkloosheid in de leeftijdsgroep 45 tot en met 74 jaar daalde vorig jaar in Amsterdam naar 6,9%, maar dat is nog altijd bóven het landelijk gemiddelde van 5,6%. En opmerkelijk: bij 45 tot en met 49-jarigen is de gemiddelde zoekduur naar nieuw werk 19 maanden, bij 50 jaar en ouder is dit 28 maanden. Van alle WW-uitkeringen met een duur van langer dan een jaar, behoort 71% toe aan 50-plussers. Duurt de zoektocht lang, dan ligt de bijstand op de loer. De meeste ouderen in de bijstand hebben een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpak Ouderenwerkloosheid

Aanpak Ouderenwerkloosheid gaat verschillende dingen doen: zo is er een speciaal team dat zich richt op het zoeken naar banen voor ouderen en er wordt gepraat met bedrijven om vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen. Het team organiseert bijeenkomsten waar werkgevers met geschikte vacatures kennis kunnen maken met potentiële oudere werknemers. Behalve bij het zoeken en vinden van werk, krijgen de oudere werklozen ook hulp bij het weer opbouwen van zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld door sollicitatietraining.

Onterechte vooroordelen

Er zijn wat onterechte vooroordelen aan te pakken. Zo blijkt uit onderzoek dat de loonkosten van 50-plussers niet hoger zijn dan die van 40-plussers. Veel werknemers hebben rond de leeftijd van 40 jaar namelijk het maximum van de loonschaal bereikt. 50-plussers zijn vaak wél flexibel en hebben een goede balans tussen werk en privé. Er wordt gezegd dat veel oudere werkzoekenden weinig weten van de arbeidsmarkt, weinig zicht hebben op waar kansen liggen en geen moderne sollicitatievaardigheden hebben (denk aan LinkedIn en online solliciteren). Ja, wellicht, maar dat kan na Aanpak Ouderenwerkloosheid wel eens heel anders zijn…