AMSTERDAM - Het boek ‘Late Oogst, politiek-staatkundige en economische beschouwingen, van André Haakmat (1939), oudminister en vicepremier in Suriname, in de beginjaren van de revolutie van Desi Bouterse, is net uitgekomen.

Haakmat, advocaat en politicus, overleefde in 1982 een moordaanslag en vluchtte naar Nederland. Hij lijkt nu in het publieke debat over Suriname nauwelijks meer aanwezig te zijn. Toch volgt Haakmat nog steeds alles op de voet. Zijn boek ‘De Revolutie uitgeglede’ verscheen 25 jaar geleden. Aan de vooravond van de verkiezingen van mei 1996 publiceerde Haakmat ‘Herinneringen aan de toekomst van Suriname’. En nu ‘Late Oogst’.

Vp Brunswijk
Dat voormalig Jungle Commandoleider Ronnie Brunswijk nu vicepresident is en met zijn ABOP de derde grootste partij van Suriname is, claimt Haakmat indirect als succes van het door hem opgerichte Amsterdams Volks Verzet, (AVV).

Haakmat onderbouwt met gegevens dat het Jungle Commando een creatie was van het AVV. Haakmat meldt verder dat de primaire taak van de vicepresident is om de eenheid van het regeringsbeleid te bewaken en te bewaren. De vicepresident hoort daarom ook het beheer van Binnenlandse Zaken in handen te hebben omdat bij dit departement ‘alle draden samen komen’. Ministers die het gezag van de vicepresident ondergraven, moet hij zonder aarzeling uit zijn team zetten. ‘Zo zorgt hij ervoor dat het staatsrecht, geschreven en ongeschreven, het kader wordt waarbinnen de politieke strijd gevoerd wordt.’

Haakmat werd overigens in 1981 zelf uit zijn functie ontheven omdat hij openlijk kritiek uitte op zijn medeMinisters en op delen van het regeringsbeleid.

8 december 1982
‘Late Oogst’ staat voor gerijpte inzichten over ontwikkelingen in de rechtsstaat Suriname waar wel iets mee zou moet gebeuren. De 17 hoofdstukken gaan o.a. over: gratie en amnestie, het Constitutioneel Hof, is Suriname een rechtsstaat of een machtsstaat (naar aanleiding van de Amnestiewet en hoe hiermee om te gaan) en het wel en wee van de grondwetten na 1975.

Over de toekomstige politieke constellatie denkt Haakmat dat Suriname een ontwikkeling zal opgaan – mogelijk al in 2025 – van groeps- naar nationale belangenbehartiging.

Haakmat rekent ook af met een criticus; de voormalige Cubaanse ambassadeur in Suriname, Osvaldo Cardenas. Cardenas die in een boek Haakmat heeft neerzet als: ‘het brein van een duister gezelschap dat gedurende de tweede helft van 1982 de macht in de Republiek Suriname gewelddadig wilde overnemen. Met als onderdeel van het plan om de legerleiding en hun aanhang te liquideren en dat dat heeft geleid tot de Achtdecembermoorden waarbij de reactionaire krachten steun ondervonden van de Amerikaanse CIA’.

Haakmat weerlegt alle beschuldigingen met ‘zijn getuigenis naar waarheid’. Hij doet dit zeer gedetailleerd met uitgebreide aanhalingen uit het boek van Cardenas.

‘Late Oogst, politiek-staatkundige en economische beschouwingen’ (178 pagina’s) – André Haakmat kost €15,90 en is te bestellen via www.novumpublishing.nl