AMSTERDAM - Gistermiddag werd de oplevering van 'New Beginnings' tijdens een door Stadgenoot georganiseerd buurtfeest uitbundig gevierd. Het nieuwe woongebouw aan de Diderotstraat-Descartesstraat bestaat uit 104 jongerenwoningen (waaronder twintig 'meidenwoningen') en twaalf reguliere sociale huurwoningen. De komende jaren gaat de Amsterdamse corporatie nog meer investeren in de Rousseaubuurt door woningen te verbeteren, te slopen en nieuwe woningen bij te bouwen.


Met de bouw van New Beginnings werd vorig jaar het startschot gegeven voor de stedelijke vernieuwing van de Rousseaubuurt in Slotermeer. Het gebouw is inmiddels opgeleverd en wordt sinds kort bewoond. Tijdens het buurtfeest werd er uitgebreid stilgestaan bij deze mijlpaal. Onder de aanwezigen waren onder meer Anne Wilbers (bestuursvoorzitter Stadgenoot), Reinier van Dantzig (wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling), Fatimzahra Baba (oprichter House of Besma) en Emre Ünver (stadsdeelvoorzitter Nieuw-West).

Meidenwoningen

In het nieuwe gebouw wonen allemaal sociale huurders. Het complex is letterlijk een nieuw begin voor de buurt en in het bijzonder voor twintig jonge vrouwen uit Nieuw-West. Zij gaan samen een community vormen die gaat samenleven met andere jongeren en sociale huurders. Hiermee krijgen zij de kans voor het eerst zelfstandig te gaan wonen en een toekomst op te bouwen in de Rousseaubuurt. Dit nieuwe woonconcept werd door Stadgenoot in samenwerking met House of Besma, de gemeente Amsterdam en de Academie van de Stad ontwikkeld en gerealiseerd.

Eigen woning in een veilige leefomgeving

Anne Wilbers: "Dit mooie initiatief sluit aan bij de ambitie van het Masterplan Nieuw-West, waarbij ieder kind – en iedere jongere – recht heeft op een goede ontwikkeling, passend werk, een eigen woning en een veilige leefomgeving. Deze ambitie was de basisgedachte voor dit nieuwe woonconcept. Jonge vrouwen in Nieuw-West wonen relatief vaak in grote gezinnen in een kleine woning, zonder eigen (studie)plek. Hierdoor ervaren ze vaak weinig ruimte om een eigen pad te kiezen. Met dit nieuwe woonconcept hopen we hen een kans te geven zich verder te ontwikkelen."

Eerste woningbouwproject

Ook wethouder Reinier van Dantzig is trots: "New Beginnings is het eerste woningbouwproject dat wordt opgeleverd in de buurten rondom de Burgemeester Roëllstraat in Slotermeer. De start van een complexe en grootse vernieuwing waarbij we samen met verschillende corporaties flink investeren in het opknappen en bouwen van vele nieuwe woningen die straks weer voldoen aan de wensen van deze tijd. Betaalbare woningen. Voor iedereen: groot, klein en voor verschillende leeftijden en gezinssamenstellingen. Ook investeren we in de leefbaarheid van de buurten. Voordat New Beginnings gebouwd werd stond hier een verwaarloosd bedrijfsverzamelgebouw. Dat zorgde voor leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Ook in die zin is New Beginnings echt een nieuw begin voor een veiligere buurt. Het nieuwe gebouw sluit in schaal, omvang en uitstraling goed aan bij de omgeving."

Een warm thuis

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver beaamt en onderstreept: "Jonge vrouwen worden weleens vergeten omdat jonge mannen onze aandacht kunnen opeisen. Dit initiatief heeft oog voor wat jonge vrouwen nodig hebben voor hun zelfontplooiing en dat is vaak een eigen plekje. Ik hoop dat zij hier een warm thuis creëren met z'n allen en ons aan hun zij."

Betere wijk voor iedereen

Tot slot is Fatimzahra Baba van House of Besma enorm tevreden met wat er is bereikt: "Dit mooie initiatief is een van mijn dromen die ik voor ogen had voor deze meiden uit Nieuw-West. Hiermee laten wij zien dat zij volop de aandacht verdienen, dit hard nodig hebben en dat we het kapitaal in de wijk ook zichtbaar maken. Het versterkt het gevoel van "sisterhood" onder de meiden en hun onafhankelijkheid. Het biedt hen vrijheid en ruimte die zij nodig hebben. Door hun krachten te versterken, werken wij aan een betere wijk voor iedereen!"

Ontmoetingstafel

Tijdens het buurtfeest was er van alles te doen voor (buurt)bewoners en kinderen. Zo was er muziek en waren er lekkere hapjes. Ook was er een springkussen en werd er geschminkt. Tijdens de officiële programma gingen (buurt)bewoners in een talkshowsetting met elkaar in gesprek. Vervolgens overhandigde Anne Wilbers – samen met Reinier van Dantzig, Emre Ünver en Fatimzahra Baba – een cadeau aan de bewoners van New Beginnings: een ontmoetingstafel in de gemeenschappelijke tuin. Deze tafel geeft hen de mogelijkheid om medebewoners te ontmoeten en beter te leren kennen.

Groen, duurzaam en rainproof

New Beginnings is neergezet door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De woningen liggen aan een groen hof dat dient als gemeenschappelijke buitenruimte voor de woningen op de verschillende verdiepingen. De driekamerwoningen op de begane grond hebben een eigen tuin. Het gebouw heeft vier woonlagen, zonnepanelen, is rainproof en natuurinclusief. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving, betere klimaatbuffers en meer biodiversiteit. Rondom het gebouw zijn ook infiltratiekratten geplaatst en in de gevels zitten nestkasten voor vleermuizen en vogels.

Vernieuwen Rousseaubuurt

Met het realiseren van New Beginnings geven de gemeente Amsterdam en woningcorporatie Stadgenoot het startsein om de Rousseaubuurt in Nieuw-West verder te vernieuwen. Er zijn plannen om de komende jaren ongeveer 650 sociale huurwoningen te verbeteren en te vernieuwen. Ook de openbare ruimte wordt opgeknapt.