Van woensdag 30 mei tot en met woensdag 6 juni 2018

Woensdag 30 mei

Minisymposium gezonde en veerkrachtige arbeidsmarkt in Noord-Holland

10.00 uur: Gedeputeerde Tekin opent de eerste minisymposium over een gezonde en veerkrachtige arbeidsmarkt in Noord-Holland. De provincie zet zich in haar arbeidsmarktbeleid actief in middels de ‘Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016-2019’. Om Noord-Hollanders te helpen bij het vinden van passend werk. En om opleidingen beter te laten aansluiten op wensen van de arbeidsmarkt, waarbij een aanbod van voldoende geschoold personeel onmisbaar is. Andere sprekers zijn Werkambassadeur van de provincie Noord-Holland, Dook van den Boer en Fabienne Hendricks, Tata Academy.

Locatie: Provincie Noord-Holland, Houtplein, Haarlem

Werkbezoek zorglocatie De Molenhoeve
10.00 uur: Commissaris van de Koning Remkes brengt een werkbezoek aan het woonzorglocatie De Molenhoeve in Sint Pancras. De Molenhoeve is een moderne, veilige woonzorglocatie voor mensen met een geïndiceerd zorgzwaartepakket, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Werkbezoek Huis aan het Water
12.00 uur: Commissaris van de Koning Remkes brengt een werkbezoek aan het Huis aan het Water in Katwoude. Bij het Huis aan het Water kan iedereen terecht die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Patiënten, partners van patiënten, familie en vrienden. Het huis met uitzicht over de Gouwzee biedt diverse mogelijkheden om te leren leven vanuit een ander perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven centraal staat.

Start selectie startups
13.00 uur: Gedeputeerde Bond trapt de speeddates af met startups die zich hebben ingeschreven in het kader van Startup in Residence. De startups hebben mogelijk oplossingen voor provinciale uitdagingen. De speeddates maken onderdeel uit van het selectieproces op basis waarvan de provincie uiteindelijk zes startups selecteert.

Uitreiking Prijs voor de Cultuurschool Noord-Holland 2018
16.00 uur: Gedeputeerde Van der Hoek reikt de prijs uit voor de Cultuurschool Noord-Holland 2018. Plein C wil de scholen die zich inzetten voor compleet onderwijs met cultuuronderwijs, graag in het zonnetje zetten. Daarom organiseert Plein C jaarlijks de verkiezing voor Cultuurschool van Noord-Holland. De uitreiking vindt plaats tijdens de ICC netwerkdag in Castricum.

Bijeenkomst raadsleden Zaanstreek-Waterland
19.00 uur: Commissaris Remkes en gedeputeerde Van der Hoek spreken met raadsleden van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Een vertegenwoordiger uit iedere raad geeft een toelichting op het standpunt van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Ook komt de vraag aan de orde wat de gemeenteraad in samenwerking met het college de komende tijd gaat doen m.b.t. versterking van de bestuurskracht. De bijeenkomst vindt plaats in Zaanstad.

Vrijdag 1 juni

Opening tentoonstelling Onder het Staal
15.00 uur: Gedeputeerde Van der Hoek opent de tentoonstelling “Onder het Staal. Sporen in het landschap”. In de tentoonstelling wordt het verhaal verteld van 100 jaar geschiedenis onder de Hoogovens (Tata Steel), aan de hand van prenten uit de Provinciale Atlas, de beeldcollectie van de provincie en archeologische vondsten uit het depot van Huis van Hilde. De opening vindt plaats in Huis van Hilde, archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum.

Zondag 3 juni

Amstellanddag
10.00 uur: Gedeputeerde Tekin verricht de opening van de Amstellanddag. Doel van de Amstellanddag is om meer bekendheid te geven aan dit eeuwenoude cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich als een lint doorheen slingert en dat tot diep de stad Amsterdam insteekt. Een schilderachtig gebied waar recreëren en genieten van rust en ruimte samenkomen, om de hoek van de stad. Er zijn die dag allerlei activiteiten. Het Weespertrekvaart Mannenkoor zingt en de jeugddansgroep uit Ouderkerk danst. Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen.

Locatie: Buitenplaats Wester-Amstel

Woensdag 6 juni

Start Hansa Greentour
8.30 uur: Gedeputeerde Van der Hoek geeft op Schiphol het startsein voor de Hansa Greentour 2018. Van 5 – 9 juni 2018 vindt de 9e editie van de Hansa Green Tour plaats, de jaarlijkse internationale netwerktour voor duurzaamheidsprofessionals van Nederland naar Duitsland en Denemarken. Tijdens deze 9e editie rijden de deelnemers met elektrische en/of alternatief aangedreven voertuigen (bijv. waterstof of groengas) langs diverse interessante duurzame initiatieven en netwerkbijeenkomsten in de ‘Hansa’ regio in Noordwest Europa. Gedeputeerde Van der Hoek neemt van 7 t/m 9 juni deel aan de tour.

Conferentie Stichting Zwerfjongeren Nederland
14.30 uur: Loco-commissaris Geldhof begeleidt Hare Majesteit Koningin Máxima naar een conferentie over dak- en thuisloze jongeren, georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Kansfonds. De conferentie vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst heeft als thema ‘breng de basis op orde’ en informeert gemeenten, landelijke overheid en maatschappelijke organisaties over wat nodig is om dakloosheid bij jongeren te voorkomen. In Nederland leven ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren.